ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO


W naszej szkole zespół specjalistów zorganizował Dni zdrowia psychicznego: 10-12.10.2023 r.w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, przypadającym na 10 października.

W organizację i realizację działań włączyli się wychowawcy i nauczyciele. W powyższych dniach odbyły się:

 

1.     Lekcje bez odpytywania, kartkówek i sprawdzianów w dniu 10.10.2023.

2.     Wystawiono tablice z informacjami o profilaktyce zdrowia psychicznego na holu na parterze przy salach 36,37 oraz na korytarzu przy świetlicy.

3.     Czytanie bajek terapeutycznych w bibliotece na przerwach 10.35 i 12.30 oraz dla chętnych nauczycieli klas I – III w czasie lekcji.

4.     Podczas przerw towarzyszyła uczniom i nauczycielom muzyka relaksacyjna od 9.40 do 12.40  w dniu 10.10.2023.

5.     „Dobre myśli” oraz porady jak dbać o zdrowie psychiczne, zawieszone na drzwiach sal lekcyjnych.

6.     Ćwiczenia relaksacyjne dla chętnych uczniów podczas przerwy 10.35 w Sali 21

7.     W klasach I – III dzieci z wychowawcami urządzili kąciki relaksacyjne z pluszakami i poduszkami.

8.     Na lekcjach wychowania fizycznego  nauczyciele prowadzili ćwiczenia relaksacyjne.

9.     Dzień gier planszowych w celu wzmacniania pozytywnych relacji rówieśniczych w świetlicy

10.  Kącik relaksacyjny dla dzieci przed i po lekcjach  - w celu wyciszenia i odpoczynku dzieci – sala 111(sala świetlicy)

11.  Ćwiczenia relaksacyjne dla uczniów klas młodszych uczęszczających na świetlicę  - tylko czwartek 12.10.2023., sala 111.

12.  Krótkie zajęcia dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego na godz. do dyspozycji wychowawcy w tygodniu 09 – 12.10.

Uczniowie z zaciekawieniem czytali informacje na tablicach, aktywnie uczestniczyli w zajęciach dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego oraz w powyższych działaniach.

 psych

psych

psych

psych

psych
psych  psych

psych

psych

psych

psych

psych
                       

 

 .

 

 

 

.
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa

ur. 3 października 1373

zm. 17 lipca  1399


1

1

30

om

lko

om

om

om

om

Ciekawe linki


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: zeszbp@gmail.com
Copyright