LOP

W Szkole Podstawowej nr 9 im. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej od 2003 r. działa Szkolne Koło LOP, którego opiekunem jest pani Izabela Zalewska.

Podstawowym celem i kierunkiem działania SK LOP jest :
- kształtowanie postawy wyrażającej przekonanie o konieczności ochrony środowiska przyrodniczego
- służba przyrodzie i społeczenstwu polegająca na podejmowaniu róznorodnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska
-włączenie się do działań ogranizacyjnych przyczyniających sie do dalszego rozwoju LOP.

Uczniowie biorą czynny udział w ogólnoświatowej akcji sprzania świata. W okresie zimowym systematycznie dokarmiają ptaki.

Uczniowie klas IV-V cyklicznie przystępują do ogólnopolskiego konkursu MÓJ LAS ogłoszonego przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody. W ramach współpracy z Parkiem Krajobrazowym "Podlaski Przełom Bugu" organizujemy wycieczki ekologiczne do Rezerwatu "Szwajcaria Podlaska". Uczestnicy wycieczki mogą podziwiać piekno krajobrazu nadbużańskiego, róznorodność fauny i flory oraz uczestniczyć w zajęciach terenowych prowadzonych przez pracowników Parku Krajobrazowego. Co roku włączmy się w zbiórkę surowców wtórnych: makulatury, baterii, puszek, butelek plastikowych typu: PET.
Na stałe współpracujemy z Zarządem Okręgowym LOP w Janowie Podlaskim, Dyrekcją Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu", Schroniskiem Zwierzą Bezdomnych, Osiedlowym Domem Kultury, Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Krakowie.
Uczniowie prowadzą szkolną kronikę LOP, która jest systematycznie poszerzana przez uczniów o nowe informacje, fotografie i rysunki.

Zapraszamy.


nasz patron

Św. Królowa Jadwiga
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright