strona główna
 
 
 
 
 
CERTYFIKATY I PODZIĘKOWANIA

 
Rok szkolny 2012/2013
Certyfikat  Szkoły Łowców Talentów
 1
 
 
 
 
 
Certyfikat przyznany w Ogólnopolskim programie edukacyjnym "Moje miasto bez elektrośmieci"
Podziękowanie Grupie Teatralnej "9" za prezentowanie spektalu "Wybór należy do Ciebie"
 
 
 
 
 
 
Dyplom za zajęcie I miejsca w Współzawodnictwie Sportowym Szkół Miasta Biała Podlaska
Dyplom za zajęcie I miejsca na VII Miejskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych
 
 
 
 
 
 
 
Podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dyplom za uczestnictwo w akcji Komputery za tonery.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok szkolny 2011/2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certyfikat uczestnictwa w programie PRZYJACIELA PIT KID STUDIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certyfikat uczestnictwa w Próbnym Sprawdzianie Kompetencji Szóstoklasisty z OPERONEM
Certyfikat uczestnictwa w Próbnym Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Podziękowanie za udział w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym "Antybiotyk na Wirusa"
 • Certyfikat uczestnictwa w programie"Dodaj język polski do ulubionych"
 
 
 
 
 
 
 • Dyplom przyznany Szkole Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej - nagroda I stopnia w Konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności
 • Podziękowanie za udział w XIV konkursie na lalkę teatralną
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok szkolny 2010/2011
 
 
 
 • Podziękowanie za występ w Kole Osób Niepełnosprawnych.
 • Podziękowanie za udział w konkursie "Martwa natura z jabłkiem"
 
 
 
 
 • Certyfikat legalności AcraVir
Podziękowanie za udzial w konkursie "Jestem pierwszakiem - odkrywcą przyrody"
 
 
 
 
 • Certyfikat za udział w ogólnopolskim sprawdzianie kompetencji
 • Certyfikat za udział w próbnym sprawdzianie szóstoklasisty
 
 
 
 
 • Nagroda świadcząca o przyznaniu szkole możliwości korzystania
  z dziennika elektronicznego
 • Podziękowanie za udział w XIII KONKURSIE WIELKANOCNYM
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Dyplom za udział w akcji Góra Grosza
 • Podziękowanie za udział w konkursie "Jestem Pierwszakiem - odkrywcą przyrody"
 
 
 
 
 • Podziekowanie za udział w XIII konkursie na lalkę teatralną
 • Dyplom za zajęcie I miejsca w Finale Miasta Biała Podlaska w Minikoszykówce Chłópców
 
 
 
 
 • Dyplom przyznany za zajęcie 4 miejsca w Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych
 • Podziękowanie za kształtowanie postaw ekologicznych
 
 
 
 
 • Podziekowanie za udział w akcji "Komputery za tonery"
 • Dyplom przyznany za zajęcie II miejsca w Wspołzawodnictwie Sportowym Szkół
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok szkolny 2009/2010
 
 
 
 • Podziękowanie za udział w konkursie "Perełki św. Jadwigi Królowej 2010"
 
 
 
 
 
 
 • SKO - I miejsce w regionie w konursie "Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO"
 • Dyplom - podziękowanie z ODK Eureka w Białej Podlaskiej za udział w konkursie "Mały Chopin"
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Podziękowanie Z Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
 • Podziękowanie z Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 3 w Białej Podlaskiej
 
 
 
 
 • Podziękowanie Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Podziękowanie za udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Pomóź Dzieciom Przetrwać Zimę"
 
 
 
 
 • Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetecji Trzecioklasisty z OPERONEM
 • Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim Sprawdzianie Szóstoklasisty z OPERONEM
 
 
 
 
 • Podziękowanie Teatrowi Dziecięcemu "Nadzieja"
 • Podziękowanie Teatrowi Dziecięcemu "Nadzieja"
 
 
 
 
 • Podziękowanie Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
 • Dyplom za udział w konkursie V ogolnopolskiej edycji akcji "Na Wszelki Wypadek"
 
 
 
 
 • Dyplom za zajęcie I miejsca w Finale Miasta Biała Podlaska - Mini Koszykówka Chłopców
 • Podziękowanie za uczestnictwo w X edycji Góra Grosza
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Podziękowanie grupie teatralnej "NADZIEJA"
 • Podziękowanie Orange Cup
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Podziękowanie za współpracę z Muzeum Południowego Podlasia
 • Podziękowanie ze Stowarzyszenia Zwierząt "AZYL"
 
 
 
 
 • Dyplom za zajęcie IV miejsca w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym
 • Podziękowanie za udział w ekologicznej akcji "KOMPUTERY ZA TONERY"
 
 
 
 
 • Dyplom za zajęcie I miejsca w Współzawodnictwie Sportowym miasta Biała Podlaska
 
 
 
 
 
 
 • Podziękowanie Wojewody Lubelskiego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008/2009
 
 
 
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji
 
 
 
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji
Gdańsk, 1 czerwca 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Podziękowanie Miejskiej Publicznej Biblioteki Nr 3 w Białej Podlaskiej
 
 
 
Podziękowanie Miejskiej Publicznej Biblioteki Nr 3 w Białej Podlaskiej
Biała Podflaska, 8 czerwca 2009
 
 
 
 
 
 
 • Dyplom za udział w Konkursie Wiedzy Prewencyjnej "Jestem Bezpieczny"
 
 
 
Dyplom za udział w Konkursie Wiedzy Prewencyjnej "Jestem bezpieczny"
Biała Podlaska, 27 kwietnia 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Dyplom za zajęcie I miejsca w Lubelskim Finale Wojewódzkim
 
 
 
Dyplom za zajęcie I miejsca w Lubelskim Finale Wojewódzkim XIV ORANGE CUP im. Marka Wielgusa
Międzyrzec Podlaski, 15 czerwca 2009
 
 
 
 
 
 
 • Podziękowanie Góra Grosza 2008
 
 
 
Podziękowanie za udział w akcji "Góra Grosza 2008".
Akcja została przeprowadzona pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
 
 
 
 
 
 • Podziękowanie za udział w konkursie "Bialskie kamieniczki".
 
 
 
Podziękowanie za udział w konkursie na grafikę komputerową "Bialskie kamieniczki".
Biała Podlaska 28 maja 2009 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Crtyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM
 
 
 
 
 
 
 
Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Szóstoklasisty z OPERONEM zorganizowany w roku szkolnym 2008/2009.
 
 
 
 
 
 
 • Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM
 
 
 
 
 
 
 
Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM zorganizowany w roku szkolnym 2008/2009.
 
 
 • Certyfikat "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2008"
 
 
 
 
 
 
 
Certyfikat "Zachowaj trzeźwy umysł 2008" przyznany za propagowanie wśród młodzieży odpowiedzialnego, radosnego i zdrowego stylu życia.
 
 
 
 
 
 
 • Certyfikat BEZPIECZEŃSTWA
 
 
 
Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa przyznanay w czerwcu 2007 za realizację programu "Bezpieczna Szkoła".
 
 
 
 
 
 
 • Certyfikat "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY"
 
 
Certyfikat przyznany w dniu 22 czerwca 2007 r.za udział w kampanii społecznej "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY"
 
 
 
 
 
 
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji
 
 
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji przyznanay 1 czerwca 2007 r. za realizację Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ORTOGRAFFITI
 
 
 
 
 
 
 • Dyplom "BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH"
 
 
Dyplom "BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH" przyznany 1 kwietnia 2007 r. za aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu społecznej kampanii edukacyjnej pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Transportu.
 
 
 
 
 
 
 • Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Lublinie pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego
 
 
Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i doskonalenie swojego zdrowia. Celem nadrzędnym w promocji zdrowia jest kształtowanie u ludzi zachowań i wrunków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie.

Tworząc Szkołę Promującą Zdrowie zwracaliśmy uwagę na nowe, holistyczne podejście do zdrowia. We wszzystkich naszych działaniach staraliśmy się mieć na uwadze pięć podstawowych sfer zdrowia: społeczną, intelektualną, duchową, emocjonalną i fizyczną.

14 czerwca 2006 r. otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Należymy do 150 placówek w woj. lubelskim, które posiadają taki certyfikat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Certyfikat Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 
 
 
Za działalność prozdrowotną prowadzoną w szkole, w październiku 2004 r. szkoła otrzymała Certyfikat Powiatowej Sieci Szkół promujących Zdrowie.
Nadal prowadzimy szereg działań prozdrowotnych. Zespół nauczycieli ds. promocji zdrowia w roku szkolnym 2004 /2005 r. za priorytet przyjął walkę z hasłem. Z jednej strony chcemy uświadomić rodziców i dzieci o negatywnym wpływie hałasu na zdrowie, a z drugiej poprzez szereg działań obniżyć jego poziom w szkole.
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Certyfikat bezpiecznego Internetu
 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej zdobyła Certyfikat bezpiecznego Internetu.
Zestawy w pracowni internetowej, czytelni, świetlicy wyposażone są w program CENZOR, tj. program filtrujący zasoby Internetu.
CENZOR to pierwszy polski program umożliwiający kontrolę nad korzystaniem z zasobów Internetu. Może być używany w domu, w szkole, w zakładzie pracy i wszędzie tam, gdzie powinniśmy mieć wpływ na rodzaj dostępnych dla użytkowników informacji. Cenzor ogranicza dostęp do niecenzuralnych treści internetowych oraz wybranych czatów i komunikatorów. Główny nacisk został położony na strony z pornografią i przemocą oraz narkomanią, czyli wszystkie te, które mogą powodować zaburzenia w rozwoju psychicznym młodych internautów.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyplom za zajęcie III miejsca w regionalnym etapie konkursu SKO "Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO"
Lublin, 15 maja 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
Podziękowanie - Dyplom uznania - za zaangazowanie w VII Ogólnopolskim Konkursie "Mój szkolny kolega z Misji"
Warszawa 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
Podziękowanie Towarzystwa Nasz Dom za wzięcie udziału w akcji GÓRA GROSZA
Warszawa 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Certyfikat Polskiego Towarzystawa Dyslektycznego
 
 
 
 
Certyfikat Polskiego Towarzystawa Dyslektycznego przyznany za realizację Programu Edukacyjno-Terapeutycznego Ortograffiti.
Gdańsk, 1 czerwca 2008 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
List gratulacyjny
- Podziękowanie za przystąpienie do
IV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego
"Z poprawna polszczyzna na codzień"
Warszawa, 25 kwietnia 2008 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
Podziękowania za pomoc w przygotowaniach i realizacji mikroprojektu "To co nas łączy. Cegiełką do..."
Lublin, 25.11.2007 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podziękowanie Kardynała Sanisława Dziwisza za pamięć i zyczenia z okacji imienin.
 
 
 
Podziękowanie Prezydenta Miasta za uczestnictwo w obchodach 3 MAJA.
 
 
 
Pdziękowanie z Osiedlowego Domu kultury "Eureka" za udział w konkursie NA LALKĘ TEATRALNĄ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powrót