Kadra pedagogiczna

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Małgorzata Adameczek

mgr Katarzyna Batycka

mgr Edyta Burczak-Petruczynik

mgr Anna Chilkiewicz

mgr Marta Dacewicz

mgr Izabela Daniluk

mgr Barbara Gołdowska

mgr Anna Głuch

mgr Teresa Kryśko

mgr Marlena Krzysiak

mgr  Iwona Łuciuk

mgr Justyna Zuzula

mgr Ewelina Malczewska-Chwedoruk

mgr Marlena Onisiewicz

mgr Edyta Panasiuk

mgr Magda Smykowska

Nauczyciele języka polskiego

mgr Beata Chudek

mgr Anna Korolczuk

mgr Mirosława Konkol-Odoszewska 

mgr Bernardeta Mikołajczak

mgr Iwona Samoszuk

mgr Wiesława Stefaniuk

mgr Bożena Wiśniewska

Nauczyciele historii

mgr Agnieszka Mironiuk

mgr Tomasz Pawlik

mgr Adriana Zadziorska

Nauczyciele języków obcych

mgr Katarzyna Borysiuk

mgr Grzegorz Chwalczuk

mgr Alina Juszczuk

mgr  Magdalena Kawka

mgr Emilia Malesa-Greszeta

mgr Małgorzata Matwiejuk

mgr Marta Michałowska

mgr Dawid Skraburski

mgr Anna Szewczuk

mgr Magdalena Wiśniewska

mgr Olga Przygrodzka

Nauczyciele przyrody i biologii

mgr Joanna Dzięcioł

mgr Iwona Polubiec

mgr Izabela Zalewska


Nauczyciele techniki i plastyki


mgr Dorota Artemiuk

mgr Jacek Centkowski

mgr Wojciech Żuliński


Nauczyciele muzyki


mgr Piotr Hryciuk

mgr Iwona Świderska


Nauczyciele fizyki


mgr Agnieszka DudykNauczyciele geografii


mgr Mariola Zozula

mgr Sylwia Wildt-Stefaniuk


Nauczyciele matematyki i informatyki

mgr Elżbieta Bebczuk

mgr Dorota Dorosz

mgr Agnieszka Dudyk

mgr Iwona Jasińska - Wieliczuk

mgr Ewa Jankowska

mgr Elżbieta Mościcka

mgr Aneta Michalak

mgr Elżbieta Reniszak

mgr Anna Zubow

mgr Artur Ławnik


Nauczyciele chemiimgr Sylwia Wildt-Stefaniuk


Nauczyciele WOS


mgr Magdalena Wiśniewska


Nauczyciele religii

mgr Dorota Hładoniuk

ks. Mariusz Czerwiński

mgr Paulina Matoszuk

mgr Mariola Nacewicz

ks. Mariusz Nejranowski

Nauczyciele religii prawosławnej

ks. Marcin Gościk

ks. Wiesław Skiepko

Nauczyciele wychowania fizycznego


mgr Anna Biegajło

mgr Henryka Biegajło

mgr Iwona Boksza

mgr Małgorzata Denisiuk

mgr Daniel Dorosz

mgr Krzysztof Domanowski

mgr Rafał Frończuk

mgr Piotr Hryciuk

mgr Marcin Ławnik

mgr Izabela Łukaszuk

mgr Ewa Malesa

mgr Robert Mazur

mgr Konrad Rechnio

mgr Ryszard Więcierzewski

mgr Robert Woźniak

mgr Aleksandra WlaźlakNauczyciele zespołu opiekuńczo-wychowawczego (nauczyciele świetlicy,  nauczyciele biblioteki, pedagog, logopeda)

Nauczyciele świetlicy szkolnej

mgr Beata Drwięga

mgr Dorota Artemiuk

mgr Jacek Centkowski

mgr Katarzyna Borysiuk


Nauczyciele biblioteki

mgr Maria Łukaszuk

mgr Aneta Hetmańczyk

mgr Anna Szalecka


Pedagog

mgr Anna Polak

Logopeda

mgr Barbara Maliszkiewicz


Psycholog

mgr Katarzyna Grzesiuk

mgr Anna Polak

Pedagog specjalny

mgr Joanna Wójcik


Doradca zawodowy

mgr Anna Korolczuk

nasz patron

Św. Jadwiga Królowa 
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright