Statuetka NAJLEPSZY ABSOLWENT

Szkoły Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej

w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej


 Celem przyznawania Statuetki NAJLEPSZY ABSOLWENT jest motywowanie uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce oraz do podejmowania aktywnej działalności społecznej. Jest to forma wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracę i umiejętność wykorzystania swoich zdolności.

KRYTERIA WYMAGAŃ

Uczeń kończący Szkołę Podstawową nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej może otrzymać Statuetki NAJLEPSZY ABSOLWENT po spełnieniu wszystkich poniżej wymienionych kryteriów:

 • średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły co najmniej 5,3 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;
 • uzyskanie 100% z jednej części egzaminu ósmoklasisty oraz nie mniej niż 90% z pozostałych części egzaminu ósmoklasisty;
 • świadectwo z wyróżnieniem na zakończenie klasy szóstej i siódmej;

 • działalność w zakresie aktywności społecznej oraz na rzecz środowiska szkolnego.

 

Rok Szkolny 2022/2023

W tym roku szkolnym najlepsi okazali się:
Agnieszka Wieliczuk kl. VIII d
Maja Romanowicz kl. VIII e
Jan Markiewicz kl. VIII e

stat

Agnieszka Wieliczuk

stat

Maja Romanowicz

stat

Jan Markiewicz


stat

stat

stat

Rok Szkolny 2021/2022

Na 198 uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową najlepsi okazali się:
Alicja Czyżak kl. VIII c
Daria Węgrzyniak kl. VIII d
Bartłomiej Kobiałka kl. VIII i

stat

Alicja Czyżak kl. VIII c

stat


Daria Węgrzyniak kl. VIII d

stat


Bartłomiej Kobiałka kl. VIII i

stat

stat

stat

statRok Szkolny 2019/2020

Rada Pedagogiczna w dniu 26 sierpnia 2020r. przyznała Statuetkę NAJLEPSZY ABSOLWENT Martynie Chalimoniuk uczennicy klasy 8d, która uzyskała:  
- średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły  5,56 oraz wzorowe zachowanie;
- wyniki z egzaminu ósmoklasisty:
język polski 94%,
matematyka 100% ,
język angielski 100%
-  świadectwo z wyróżnieniem na zakończenia klasy szóstej i siódmej,
- podejmowała działalność w zakresie aktywności społecznej oraz na rzecz środowiska szkolnego.

1

Martyna Chalimoniuk uczennica klasy 8D


Rok Szkolny 2018/2019

Rada Pedagogiczna w dniu 17 czerwca 2019 r. pozytywnie zaopiniowała kandydatów

do Statuetki NAJLEPSZY ABSOLWENT

1

Aleksandra Łukaszuk uczennica klasy 8C

1

Maciej Jan Stola uczeń klasy 8B


Nagroda "Statuetka" dla najlepszych w szkole

n

Nagrodę  STATUETKĘ - uczniom - absolwentom, przyznaje KAPITUŁA zgodnie z regulaminem:
1. Minimalna średnia ocen 5,3.

2. Zachowanie wzorowe.
3. Maksymalna liczba punktów ze sprawdzianu po klasie VI - 40 pkt.
4. Bardzo dobre oceny z języka polskiego i matematyki.

Rok szkolny 2015/2016

 • W dniu 24 czerwca 2016 r. KAPITUŁA zgodnie z regulaminem oraz uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 2015 r. przyznała NAGRODĘ - STAUETKĘ uczniom - absolwentom naszej szkoły. 
  Nagrodzeni uczniowie to:

1 1
Weronika Mrozik klasa 6a
1 1
Kornel Nitychoruk klasa 6c
1 1
Aleksandra Zjawińska klasa 6c
1 1
Jakub Czuhan klasa 6e
1 1
Kacper Kuźmiuk klasa 6e
1 1
Damian Łozak klasa 6e

1


Rok szkolny 2014/2015 • W dniu 26 czerwca 2015 r. KAPITUŁA zgodnie z regulaminem oraz uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 19 czerwca 2015 r. przyznała NAGRODĘ - STAUETKĘ uczniom - absolwentom naszej szkoły. 
  Nagrodzeni uczniowie to:

Julia Biegajło klasa 6a 1
Julia Biegajło klasa 6a
Gabriela Jabłońska 6b 1
Gabriela Jabłońska klasa 6b
Oliwia Remiszewska klasa 6b 2
Oliwia Remiszewska klasa 6b

Jakub Reluga 6c 1
Jakub Reluga 6c
Wiktoria Pietrykowska klasa 6d 1
Wiktoria Pietrykowska klasa 6d
Ina Stefaniuk 6d 1
Ina Stefaniuk 6d
Wiktoria Wieliczuk 6d 1
Wiktoria Wieliczuk 6d

1
Rok szkolny 2013/2014

 • W dniu 27 czerwca 2014 r. KAPITUŁA zgodnie z regulaminem oraz uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18 czerwca 2014 r. przyznała NAGRODĘ - STAUETKĘ uczniom - absolwentom naszej szkoły. 
  Nagrodzeni uczniowie to:
 • Katarzyna Chudek kl. 6c
  Katarzyna Chudek klasa 6c
  Patryk Frończuk 6c
  Patryk Frończuk klasa 6c
  Alicja Gładzysz 6d
  Alicja Gładysz  klasa 6d
  Damian Borysiuk klasa 6e
  Damian Borysiuk klasa 6e

 • Statuetki  2012/2013
W dniu 28 czerwca 2013 r. KAPITUŁA zgodnie z regulaminem oraz uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 21 czerwca 2013 r. przyznała NAGRODĘ - STAUETKĘ uczniom - absolwentom naszej szkoły. 
Nagrodzeni uczniowie to:

statuetki statuetki statuetki
Kinga Borecka VIB Agnieszka Hermaniuk VID Jacek Burda VIE
statuetki
 • Statuetki  2011/2012
W dniu 29 czerwca 2012 r. KAPITUŁA zgodnie z regulaminem oraz uchwałą Rady Pedagogicznej  z dnia 21 czerwca 2012 r. przyznała NAGRODĘ - STAUETKĘ uczniom - absolwentom naszej szkoły.
Nagrodzeni uczniowie to:

Karolina Knap statuetka
Patrycja Knap VID

 • Statuetki  2010/2011
W dniu 22 czerwca 2011 r. KAPITUŁA zgodnie z regulaminem oraz uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 czerwca 2011 r. przyznała NAGRODĘ - STAUETKĘ uczniom - absolwentom naszej szkoły.
Nagrodzeni uczniowie to:

Monika Pyetruczuk Michał Pyrka
Monika Pietruczuk VIC Michał Pyrka  VIC
Sylwia Pietruk Kamil Kowalczyk
Sylwia Pietruk VID Michał Kowalczyk VID
statuetki


Gratulujemy.


nasz patron

Św.  Jadwiga Królowa
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright