Psycholog 

Pani mgr Katarzyna Grzesiuk

Pani mgr Anna Polak


Godziny pracy psychologów szkolnych w roku szkolnym 2022/2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
mgr Katarzyna Grzesiuk ---

---

---

8.00 - 16.30

8.00 - 10.30

mgr Anna Polak
12.00-15.00
15.00-16.00
konsultacje
--- 8.00-12.00 --- 8.00-12.00

Gabinet psychologa - pokój numer 142, I piętro.

Głównym adresatem wszelkich moich działań jako psychologa w szkole jest uczeń.

Praca moja na stanowisku psychologa szkolnego polega na zbieraniu informacji na temat uczniów, rodziców, nauczycieli, problemów czy zjawisk.
Prowadzę zajęcia indywidualne z uczniami, które są dostosowane do rodzaju problemów.
Celem pracy z grupą, przybierającą najczęściej formę zajęć psychoedukacyjnych,  jest rozwiązanie konkretnego problemu lub konfliktu. W takim przypadku chodzi nie tylko o jednorazowe rozwiązanie problemu, ale przede wszystkim otwarcie komunikacji, wyposażenie w umiejętność rozwiązywania konfliktów, uwolnienie z negatywnych emocji. Jest to jeden ze sposobów integrowania grupy, która zaczyna darzyć siebie większym zaufaniem, zna swoje możliwości i ograniczenia.

Do podstawowych zadań psychologa należy:

 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 • wspieranie mocnych stron uczniów,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania,
 • realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
 • współpraca z pedagogiem szkolnym i logopedą ,
 • prowadzenie doradztwa dla nauczycieli i rodziców,
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 • realizacja zajęć z zakresu programów profilaktycznych,
 • praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze, mającym problemy emocjonalne czy natury osobistej,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora szkoły oraz przekazywanie sprawozdań z ich wykonania.


Kiedy spotykam się z uczniami?
Zwykle wtedy, gdy:
•    zastanawiają się nad tym jak budować dobre relacje z innymi
•    oni sami lub inne osoby społeczności szkolnej nie przestrzegają ustalonych  zasad
•    mają trudności w nauce, w kontaktach z innymi ludźmi
•    mają problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość,     nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem
swoich emocji, niską samoocenę
•    powtarzają się objawy somatyczne: bóle głowy, bóle brzucha, zaburzenia snu i łaknienia
•    są zestresowani
•    niewłaściwie się zachowują: są agresywni, często wchodzą w  konflikty, lekceważą polecenia, obowiązujące normy itp.
•    doświadczają sytuacji kryzysowych: śmierć kogoś bliskiego, rozwód
rodziców, choroba własna lub kogoś w rodzinie (w tym choroba
alkoholowa), przeniesienie do nowej szkoły, przeprowadzka i inne
•    cokolwiek mogłoby zagrażać ich życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu
•    kieruje ich do mnie nauczyciel 
•    nie wiedzą, kogo mają zapytać o daną sprawę lub kogo prosić o pomoc
•    chcą porozmawiać o tym, co ich denerwuje  oraz w każdej innej sprawie
Zapraszamy.


AKTUALNOŚCI 2021/22

nasz patron

Św.  Jadwiga Królowa
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright