Oferta

CEL NASZEJ SZKOŁY
„Wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju tak, by było przygotowane na miarę swoich możliwości do życia w zgodzie z ludźmi, z przyrodą i samym sobą”.

OFERTA EDUKACYJNA

Co oferujemy?

Profesjonalne przygotowanie sześciolatków do nauki szkolnej.

Kontynuowanie nauki w kształceniu zintegrowanym pod opieką tego samego wychowawcy.

Bezpłatna naukę języków obcych i informatyki od klasy pierwszej. Realizację programów innowacyjnych.

Dodatkowe zajęcia: logopedyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyki korekcyjnej, kół zainteresowań, opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Opiekę medyczną i profilaktykę zdrowotną. Możliwość korzystania z opieki w świetlicy szkolnej w godzinach 700 - 1630. Możliwość korzystania ze stołówki.

Atrakcyjne zajęcia szkolne i pozaszkolne prowadzone przez wysokowykwalifikowaną, otwartą na potrzeby dziecka kadrę pedagogiczna.

Co nas wyróżnia? Posiadamy nowoczesny kompleks szkolny w skład, którego wchodzą: funkcjonalne, przyjazne dzieciom sale lekcyjne różnorodne obiekty sportowe z pełnowymiarową hala sportową dwie pracownie komputerowe świetlica opiekuńcza świetlica socjoterapeutyczna doskonale wyposażona biblioteka gabinet logopedyczny gabinet medyczny i stomatologiczny.

Organizujemy "Dni przedmiotów".

Wydajemy gazetkę szkolną "Echo 9-tki". Należymy do sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Nasi uczniowie: odnoszą liczne sukcesy w pozaszkolnych konkursach wiedzy oraz zawodach sportowych osiągają bardzo dobre wyniki w "Sprawdzianie po klasie szóstej".

Współpracujemy z:

Muzeum Południowego Podlasia, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Osiedlowym Domem Kultury, Miejską Biblioteka Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Zamiejscowym Wydziałem Wychowania Fizycznego, Filharmonią Lubelską, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Dyrekcją Parku Krajobrazowego - Podlaski Przełom Bugu.

Zapraszamy.


oferta

nasz patron

Św.  Jadwiga Królowa
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright