Koło teatralne "Nadzieja"

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 im. św. Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej od wielu lat mogą rozwijać swoje zainteresowania teatrem. Początkowo program z zakresu edukacji teatralnej realizowała pani Paulina Matoszuk, pracując od 2000 r. z grupą „Promyki”. W organizacji przedstawień pomagał jej ks. Andrzej Ognik, który troszczył się o przygotowanie dekoracji i rekwizytów oraz dbał o efekty specjalne. Grupa teatralna zaprezentowała różnorodne inscenizacje, np. „Bezludna wyspa”, „Wezwany z dalekiego kraju” „Chwile poezji i zadumy listopadowej” – 14.11.2000 r., Jasełka: „Nie było miejsca dla Ciebie...” – 21.01.2001 r., „Zaduma nad Jezusowym Krzyżem” – 16.03.2001 r., „Gdzie jest Św. Mikołaj?” – 6.12.2001 r., Jasełka: „Bóg się nam rodzi” – 13.01.2002 r., „W oczekiwaniu na Św. Mikołaja” – 6.12.2002 r., Jasełka: „Tajemnice Nocy Betlejemskiej” – 12.01.2003 r. Grupa osiągnęła liczne sukcesy, np. dwukrotnie (w r. 2001 i 2002) zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie na widowisko słowno – muzyczne „Jasełka” organizowanym przez Osiedlowy Dom Kultury. Uczniowie z repertuarem występowali w ODK, Klubie Seniora i parafii. Przygotowanie „Jasełek” oraz inscenizacji o papieżu Janie Pawle II stało się tradycją w naszej szkole.

Następnie opiekunkami koła teatralnego, które przyjęło nazwę „Nadzieja”, zostały: p. Teresa Kryśko i p. B. Mikołajczak (wrzesień 2003-2006 r.), a pomagała im p. Paulina Matoszuk. Realizowały one z uczniami kl. III – VI program pt. „Spełnione marzenia”. Pod ich kierunkiem uczniowie przygotowali różne inscenizacje, np. „Królewnę Śnieżkę”  i „Calineczkę” oraz jasełka. Dzieci aktywnie współpracowały z Osiedlowym Domem Kultury, uczestnicząc w warsztatach teatralnych i konkursach. 

W kolejnych latach opiekunami koła teatralnego były: p. Paulina Matoszuk, p. Beata Chudek, p. Mirosława Konkol–Odoszewska oraz p. Agnieszka Mironiuk, która systematycznie przygotowywała wieczornice historyczne nawiązujące do szczególnie ważnych wydarzeń z historii Polski. Uczniowie brali udział w licznych inscenizacjach i przedsięwzięciach. Przedstawienie pt. „Jan Paweł II – wielki Polak i Kapłan” zaprezentowali w Klubie Kultury „Piast” w 2010 r. Program poetycko – muzyczny z okazji Dnia Matki obejrzeli członkowie Klubu Seniora „Zacisze”  w ODK w maju 2010 r., natomiast inscenizację poświęconą Prymasowi Polski kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu nie tylko uczniowie naszej szkoły, lecz również wierni kościoła parafialnego p. w. bł. Honorata Koźmińskiego  w październiku 2011 roku. Uczniowie jeździli na wycieczkę do Lublina, gdzie obejrzeli w teatrze spektakl pt. „Piękna i Bestia” (luty 2011 r.). Brali także udział w spotkaniu z pisarką p. B. Wachowicz (wrzesień 2009 r.) oraz z poetą regionalnym p. J. Danilukiem (maj 2011 r.). Przez kilka lat chętnie uczestniczyli w „Konkursie na lalkę teatralną” organizowanym przez Dom Kultury „Eureka”. Godnie reprezentowali koło teatralne „Nadzieja” w XI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ks. J. Twardowskiego w Łukowie (grudzień 2011 r.).

W latach 2012/2013/2014 uczniowie pod kierunkiem w/w nauczycielek przygotowali następujące inscenizacje:

·         przedstawienie „Sen o książkach” – 04.2012 r.;

·         przedstawienie: „Piękna Pani z Fatimy” – 05.2012 r.;

·          przedstawienie „Pani Zamieć” – 05.2012 r.;

·          przedstawienie „Prymas Stefan Wyszyński” – 09.2012 r.;

·          pantomima: „Moje wybory codzienne” - 11.2012 r.;

·          jasełka „Bóg się rodzi” – 12.2012 r.;

·          przedstawienie „Kopciuszek” – 04.2013 r.;

·          przedstawienie „Królewna Śnieżka” – 04.2013 r.;

·          przedstawienie „Trędowaty bo nie kochany” – 10.2013 r.;

·          akademia z okazji 11 listopada: „Lekcja historii” – 11.2013 r.;

·          jasełka „Czas Bożego Narodzenia” – 12.2013 r.;

·          przedstawienie „Strach na wróble” – 03.2014 r.;

·          przedstawienie „Babuleńka” – 03.2014 r.;

·          przedstawienie „Dzieci w hołdzie świętemu JP II”  – 04.2014 r.

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie koła teatralnego pod kierunkiem p. Pauliny Matoszuk, p. Beaty Chudek, p. Mirosławy Konkol–Odoszewskiej zrealizowali następujące projekty:

·         07.11.2014 r. zaprezentowali przedstawienie o bł. Karolinie Kózce pt.: „Kwiat Polskiej Ziemi”. Celem przedstawienia było zapoznanie dzieci z historią męczeńskiej śmierci tej polskiej świętej, która jest patronką młodzieży polskiej. Sztuka została przygotowana w związku z setną rocznicą śmierci bł. Karoliny (18.11.1914r), a wystawiona w oktawie święta Wszystkich Świętych. 13.11.2014r o godz. 1830 uczniowie wystąpili z tą sztuką w parafii bł. Honorata, przybliżając licznie zebranym w kościele ludziom sylwetkę bł. Karoliny.

·         Przygotowali jasełka Bożonarodzeniowe pt.: „Czas Bożego Narodzenia”. Jasełka zostały wystawione w sali tenisa podczas Wieczoru Wigilijnego dla pracowników szkoły w czwartek 18.12.2014r o godz. 1630; następnie trzykrotnie uczniom naszej szkoły w piątek 19.12.2014r; oraz gościnnie w kościele parafialnym Bł. O. Honorata w Święto Epifanii (Chrztu Pańskiego)- 11.01.2015r. o godz. 1300. 14.01.2015r.  dzieci z grupy teatralnej „Nadzieja”   reprezentowały szkołę występując z przedstawieniem Jasełek w przedszkolu dla dzieci z autyzmem.

·         12.12.2014r uczniowie koła teatralnego wyszli do kina Merkury na spektakl: „Chłopcy z placu broni” przygotowany przez aktorów Teatru z Krakowa.

·         uczniowie z koła teatralnego byli obecni w przebraniach osób świętych i postaci z bajek w Dniu Otwartym szkoły 5.03.2015r. 

·         16.03.2015r.  uczniowie koła teatralnego wyszli do PSW na spektakl: „Władca wiedzy” przygotowany przez aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia.

·         W związku z I rocznicą kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II (27.04.2014r.) dzieci z koła teatralnego przedstawiły montaż słowno-muzyczny pt.: „Świętość Jana Pawła II”. Przedstawienie odbyło się 24.04.2015r.(piątek) na 4 godzinie lekcyjnej na holu głównym szkoły. Inscenizacja była wyrazem naszej wdzięczności za dar wielkiego Polaka - Św. Jana Pawła II.

 

W latach 2015 – 2018 p. Paulina Matoszuk ponownie realizowała opracowany przez siebie program grupy teatralnej „Nadzieja” poszerzony o treści religijne, a pomocą służyły opiekunki koła teatralnego p. Beata Chudek, i p. Mirosława Konkol–Odoszewska. Spotkania koła teatralnego „Nadzieja” w latach 2015 – 2019 odbywały się 2 razy w tygodniu. W zajęciach uczestniczyło około 30 uczniów. Co roku był nieco inny skład grupy. Wynikało to z trudności w dostosowaniu zajęć do planu lekcji uczniów z różnych klas III - VIII.

 

Uczniowie zrealizowali następujące przedsięwzięcia:

·         15.10.2015 r. przygotowali montaż słowno – muzyczny o bł. Honoracie Koźmińskim pt.: „Bł. Honorat Koźmiński – święty z naszego miasta”. Celem przedstawienia było zapoznanie dzieci z historią życia świętego człowieka pochodzącego z Białej Podlaskiej. Sztuka została przygotowana w związku z wizytacją kanoniczną oraz obchodami 25–lecia parafii, której patronuje Bł. Honorat Koźmiński. Przedstawienie zostało pokazane w wigilię rocznicy urodzin oraz beatyfikacji błogosławionego. Wieczorem o godz. 1845 montaż słowno – muzyczny o bł. Honoracie został zaprezentowany w kościele parafialnym licznie zgromadzonym ludziom.

·         22.12.2015 r. przygotowali Jasełka Bożonarodzeniowe pt.: „Czas Bożego Narodzenia”. Jasełka zostały wystawione czterokrotnie uczniom i pracownikom szkoły oraz zaproszonym gościom (ks. proboszcz, rodzice) w sali tenisa we wtorek w czasie szkolnego spotkania wigilijnego. Jasełka zostały również pokazane w kościele parafialnym Bł. O. Honorata w niedzielę 3.01.2016r. o godz. 1300.

Rok szkolny 2016/2017

·         19.10.2016 r. grupa teatralna Nadzieja przygotowała montaż słowno – muzyczny pt.: „Jan Paweł II –bądźcie świadkami miłosierdzia” poświęcony rozważaniom Papieża na temat miłosierdzia Bożego. Przedstawienie zostało przygotowane w związku z XVI Dniem Papieskim oraz trwającym w Kościele Rokiem Miłosierdzia. Następnie wieczorem 19.10.16r. w kościele bł. Honorata uczniowie pod kierunkiem pani P. Matoszuk zaprezentowali montaż słowno – muzyczny o Janie Pawle II licznie zgromadzonym parafianom.

·         3 listopada 2016 r. na 3 i 4 godz. lekcyjnej zorganizowali wspólny śpiew piosenek religijnych pt.: „Razem ze świętymi wielbimy Boga!”. Zgromadzeni z 12 klas uczniowie wspólnie integrując się, radośnie śpiewali na cześć Pana. Celem tego spotkania było podkreślenie radosnego charakteru Uroczystości Wszystkich Świętych: by razem ze świętymi uwielbiać Boga.

·         22.12.2016 r. dzieci z grupy teatralnej „Nadzieja” przygotowały Jasełka Bożonarodzeniowe pt.: „Witamy Dziecię Jezus”.  Jasełka zostały wystawione czterokrotnie uczniom i nauczycielom naszej szkoły (łącznie 40 klas) w czwartek podczas wigilijnych spotkań klasowych.  6.01.2017r. jasełka zostały wystawione w kościele Bł. Honorata po Mszy św. o godz. 1300. Były zwieńczeniem i obrazowym ujęciem biblijnej historii narodzenia Jezusa.

·         14.03.2017 r. w godzinach poza lekcyjnych uczniowie koła teatralnego wyszli do kina ‘Merkury” na film o bł. Karolinie Kózkównie pt.: „Zerwany kłos”. Uczniowie ze wzruszeniem obejrzeli film o życiu i męczeńskiej śmierci  bł. Karoliny Kózka, która jest patronką młodzieży polskiej. W ten sposób poznali historię kolejnej Polki, która dała świadectwo wiary: w sposób heroiczny zawierzając Bogu oddala swe życie w obronie wartości chrześcijańskich.

·         05.04.2017 r. grupa teatralna „Nadzieja” trzykrotnie zaprezentowała uczniom klas 0-III dwa przedstawienia pt.: „Czerwony Kapturek” i „Śpiąca Królewna”. Gościnnie przedstawienie obejrzały również dzieci z grupy „sześciolatków” Przedszkola nr 13 w Białej Podlaskiej. Przedstawienia zostały zorganizowane w związku z obchodzonym w  marcu Międzynarodowym Dniem Teatru.

·         28.04.2017 r. w przeddzień święta narodowego uczniowie z grupy teatralnej przygotowali akademię z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja pt.: „Nauczmy się na pamięć tego kraju...”. W uroczystości udział wzięli uczniowie klas III – VI poznając  wartości narodowo – patriotyczne naszej Ojczyzny Polski.

·         24.05.2017 r. pani Paulina Matoszuk oraz Mirosława Konkol - Odoszewska zorganizowały spotkanie z Siostrami Albertynkami pracującymi wśród najuboższych w Warszawie. Siostry niezwykle ciekawie przybliżyły życie i działalność świętego brata Alberta – Adama Chmielowskiego opowiadając o jego powołaniu jako słynnego polskiego malarza, a potem zakonnika bezgranicznie poświęcającego się służbie najbiedniejszym. W spotkaniu z siostrami wzięli udział uczniowie koła teatralnego oraz dzieci z 16 klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z 100. rocznicą śmierci świętego brata Alberta – Adama Chmielowskiego gdzie Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił go Patronem roku 2017.

·         14.06.2017 r. uczniowie przygotowali montaż słowno – muzyczny o bł. Honoracie Koźmińskim pt.: „Bł. Honorat Koźmiński – Ku Bogu, Ojczyźnie i ludziom”. Celem przedstawienia było zapoznanie dzieci z historią życia świętego człowieka pochodzącego z Białej Podlaskiej w związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej bł. Honorata patronem roku 2017.; oraz budzenie dumy narodowej poprzez ukazywanie życia polskich świętych. Sztuka została przygotowana w związku z Jego 100. rocznicą śmierci i peregrynacją relikwii bł. Honorata do Białej Podlaskiej, zwłaszcza do parafii której patronuje Bł. Honorat Koźmiński. Przedstawienie zostało pokazane dwukrotnie w holu głównym szkoły. Wieczorem 14.06.2017r. o godz. 1900 montaż słowno – muzyczny o bł. Honoracie został zaprezentowany licznie zgromadzonym ludziom w kościele parafialnym jako rodzaj adoracji przy głównych relikwiach błogosławionego peregrynujących po naszym mieście.

Rok szkolny 2017/2018

·         20.10.2017 r. uczniowie z grupy teatralnej „Nadzieja” przygotowali przedstawienie pt.: „Objawienia Maryjne w Fatimie”. Celem przedstawienia było zapoznanie uczniów z historią objawień Maryjnych w Portugalii oraz ukazanie niezłomnej postawy dzieci fatimskich: Łucji, św. Franciszka i św. Hiacynty. Sztuka została przygotowana w związku z setną rocznicą Objawień Maryjnych w Fatimie (13.10.1917r). Przedstawienie zostało dwukrotnie pokazane w piątek uczniom z 15 klas naszej szkoły oraz gościnnie przybyłym dzieciom z 2 grup przedszkola nr 13 w Białej Podlaskiej. 29.10.2017 r. w niedzielę po mszy św. o godz. 1300 uczniowie wystąpili z tą sztuką w parafii bł. Honorata, przybliżając licznie zebranym w kościele ludziom historię Objawień Maryjnych w Fatimie.

·         26.10.2017r. w godzinach poza lekcyjnych uczniowie koła teatralnego wyszli do kina „Merkury” na film o św. Maksymilianie Marii Kolbe pt.: „Dwie korony”. Uczniowie obejrzeli film o życiu, działalności misyjnej i męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana. W ten sposób poznali historię kolejnego Polaka, który dał świadectwo wiary: w sposób heroiczny zawierzając Bogu oddał swe życie za współwięźnia w niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Wyjście zostało zorganizowane w przeżywanym w Kościele tygodniu misyjnym  przebiegającym pod hasłem: „Idźcie i głoście”, tak jak to czynił św. Maksymilian.

·          3.11.2017 r. pani Paulina Matoszuk przeprowadziła przy pomocy uczniów koła teatralnego konkurs na najpiękniejsze przebranie za postać wybranego przez siebie Świętego. Chętni uczniowie przyszli na spotkanie w przygotowanym stroju (kostiumie) i z krótką historią życia wybranego świętego. Dzieci przepięknie zaprezentowały przygotowane z pomocą rodziców stroje. Kostiumy były wielobarwne i dopracowane w szczegółach. Celem pokazu było podkreślenie podniosłego wymiaru Uroczystości Wszystkich Świętych, przybliżenie uczniom świętych osób oraz radosne uwielbienie Boga śpiewem.

·         6.11.2017 r. podczas wycieczki szkolnej do Warszawy zorganizowanej przez W. Stefaniuk uczniowie koła teatralnego obejrzeli spektakl „Metro” w teatrze „Buffo” w Warszawie, a 15.11.2017 r. podczas wyjazdu do Siedlec i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej zorganizowanego przez ks. M. Strzeżysza uczniowie koła teatralnego obejrzeli sztukę teatralną w wykonaniu alumnów III Roku WSD pt.: „Ostatni buntownik, czyli rzecz o księdzu Stanisławie Brzósce” pochodzącym z Dokudowa k. Białej Podlaskiej – bohaterze Powstania Styczniowego, walczącego o wolność Polski i za swą działalność konspiracyjno - patriotyczną skazanego na śmierć przez powieszenie na rynku w Sokołowie Podlaskim 24.05.1865r. Udział w spektaklu był realizacją celu zapisanego w działalności koła teatralnego.

·         27.11.2017 r. uczniowie koła teatralnego wychodzili do PSW im. Papieża Jana Pawła II na przedstawienie teatralne pt.: „Pan Kleks” w wykonaniu aktorów teatru z Krakowa.

·         05.01.2018 r. pani Paulina Matoszuk zorganizowała występy kolędników na 4 i 5 godzinie lekcyjnej. Uczniowie z koła teatralnego chodząc po salach w przebraniu, z gwiazdą i szopką betlejemską, przedstawili uczniom klas O-VI krótki repertuar wierszy i kolęd bożonarodzeniowych, przypominając w ten sposób polską tradycję kolędowania w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci chętnie włączały się do wspólnego śpiewu kolęd.

·         14.03.2018 r. w godzinach poza lekcyjnych uczniowie koła teatralnego wyszli do kina „Merkury” na film pt.: „Moja miłość”. Uczniowie ze wzruszeniem obejrzeli film o życiu i brutalnej śmierci  młodej dziewczyny - nastolatki, która była wierna Bogu i wartościom chrześcijańskim i nie wstydziła się o nich świadczyć w szkole oraz wśród znajomych, a wszystkie swoje przeżycia duchowe notowała w pamiętniku. Film pokazywał uniwersalne wartości jakimi powinni kierować się młodzi ludzie, z odwagą dając świadectwo swej wiary w Boga w dzisiejszym świecie.

·         20.03.2018 r. uczniowie z grupy teatralnej „Nadzieja” przygotowali przedstawienie pt.: „Gość Oczekiwany” oparte na sztuce Zofii Kossak pod tym samym tytułem. Przedstawienie zostało trzykrotnie pokazane uczniom z 25 klas naszej szkoły. Celem przedstawienia było zapoznanie uczniów z klasyką literatury polskiej, jej uniwersalnym przesłaniem jakie niesie dla cywilizacji chrześcijańskiej oraz zachęta do bezinteresownego czynienia miłosierdzia. Sztuka została przygotowana w czasie Wielkiego Postu, by uwrażliwić uczniów na czyny pokutne: modlitwę, post, jałmużnę. Przedstawienie zostało przygotowane w 50 rocznicę śmierci Zofii Kossak wybitnej polskiej pisarki (9.04.1968r.), w ramach obchodów Dnia Teatru, który przypada w kwietniu oraz z racji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

·         25.04.2018 r. uczniowie koła teatralnego wyszli do kina „Merkury” na film pt.: „Tam gdzie mieszka Bóg”. Film poprzez przygody głównego bohatera ukazał rolę sakramentów jako drogowskazów na ścieżce do Boga, którymi powinien kierować się każdy wierzący.

·         23.05.2018 r. uczniowie koła teatralnego wyszli do kina „Merkury” na film pt.: „Św. Paweł apostoł Chrystusa.” Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli film o życiu i męczeńskiej śmierci  apostoła narodów oraz pierwszej wspólnoty Chrześcijan w Rzymie. Zapoznali się w ten sposób z treścią księgi Dziejów Apostolskich Pisma św. Celem wyjścia było poszerzenie wiedzy religijnej i historycznej oraz wskazanie chrześcijańskich wartości jakimi powinien kierować się człowiek w życiu.

Rok szkolny 2018/2019

·         15.10.2018 r. odbyło się spotkanie z Siostrą Hanną Żaboklicką Sercanką pracującą w Instytucie Religijno – Patriotycznym „Iskra Bożego Serca Jezusa i Maryi” w Krakowie. Uczniowie koła teatralnego zaangażowali się w akcję, przebrając się w przywiezione przez siostrę stroje z różnych okresów Polski i prezentując korowód wielkich Polaków oraz patriotyczne wiersze poetów polskich. Spotkanie przybrało charakter akademii narodowo – patriotycznej pt.: „Wiara ojców naszych – wiarą naszą. 100. rocznica odzyskania niepodległości”. Siostra przybliżyła dzieje naszej Ojczyzny, ukazując sylwetki królów Polski oraz wielkich ludzi Polskiego Narodu, którzy w znaczący sposób wpłynęli na bieg historii Polski.

·         26.10.2018 r. w związku z przeżywaną w Kościele 40. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową oraz obchodami XVIII Dnia Papieskiego dzieci z koła teatralnego przygotowały montaż słowno – muzyczny pt.: „Jan Paweł II –promieniowanie ojcostwa” poświęcony osobie Papieża jako ojca zatroskanego o losy świata oraz Polski. Przedstawienie prezentowane w piątek na holu piętro E na 4 i 5 godz. lekcyjnej obejrzeli uczniowie z 12 klas I-VII. Celem montażu było zapoznanie ze słowami św. Jana Pawła II na temat naszej ojczyzny oraz zachęta do budowania patriotyzmu i  odpowiedzialności za Polskę.

·         9.11.2018 r. uczniowie koła teatralnego wzięli udział w wycieczce do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej i obejrzeli sztukę teatralną pt.: „Ciernie władzy” w wykonaniu alumnów III Roku WSD.

·         21.12.2018 r. dzieci z grupy teatralnej „Nadzieja” przygotowały Jasełka Bożonarodzeniowe pt.: „W drodze do Betlejem”.  Jasełka zostały wystawione trzykrotnie uczniom z klas młodszych w piątek podczas wigilijnych spotkań klasowych. Jasełka zostały również wystawione w kościele Bł. Honorata.

·         Uczniowie koła teatralnego co roku w oktawie Wszystkich Świętych wychodzili na cmentarz by wspominać i pomodlić się za zmarłych. Dzieci nawiedziły groby ks. Barbasiewicza, ks. Soszyńskiego, ks. Bieńkowskiego oraz groby żołnierzy i nauczycieli naszej szkoły poznając w ten sposób osoby zasłużone dla naszego miasta i regionu. Uczniowie oddali cześć ich pamięci.

·         Co roku uczniowie koła teatralnego przygotowywali oprawę liturgiczną w czasie rekolekcji adwentowych, wielkopostnych; oraz na Mszę św. z racji Dnia Patrona Szkoły, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;

Uczniowie pracując w kole teatralnym, wzbogacili i poszerzyli swą wiedzę o teatrze. Gra aktorska stała się dla nich prawdziwą przyjemnością. Szczególnie zasłużona w pracy koła teatralnego jest uczennica Aleksandra Mazurek, która zaczęła uczęszczać w I klasie SP i systematycznie kontynuuje swą pracę do tej pory ( obecnie w roku szk. 2018/2019 jest w kl. VIII). W tym roku pojęła się reżyserii jasełek dla klas starszych.

 

  • Przedstawienie  „Trędowaty bo nie kochany”

wychowanie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 od lat mogą rozwijać swoje zainteresowania teatrem. Początkowo program z zakresu edukacji teatralnej realizowała pani P. Matoszuk, pracując od 2000 r. z grupą „Promyki”.
W organizacji przedstawień pomagał jej ks. A. Ognik, który troszczył się
o przygotowanie dekoracji i rekwizytów oraz dbał o efekty specjalne. Grupa teatralna zaprezentowała różnorodne inscenizacje, np. „Bezludna wyspa” czy „Zaduma nad Jezusowym Krzyżem”. Osiągnęła liczne sukcesy, np. dwukrotnie (w r. 2001 i 2002) zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie na widowisko słowno – muzyczne „Jasełka” organizowanym przez Osiedlowy Dom Kultury. Przygotowanie „Jasełek” oraz inscenizacji o papieżu Janie Pawle II stało się tradycją w naszej szkole.

Następnie opiekunkami koła teatralnego, które przyjęło nazwę „Nadzieja”, zostały: p. T. Kryśko i p. B. Mikołajczak (2005 r.). Realizowały one z uczniami kl. III – VI program pt. „Spełnione marzenia”. Pod ich kierunkiem uczniowe przygotowali różne inscenizacje, np. „Królewnę Śnieżkę”  i „Calineczkę”. Dzieci aktywnie współpracowały z Osiedlowym Domem Kultury, uczestnicząc w warsztatach teatralnych i konkursach. 

W kolejnych latach opiekunami koła teatralnego były: p. P. Matoszuk, p. B. Chudek, p. M. Konkol oraz p. A. Mironiuk, która systematycznie przygotowuje wieczornice historyczne nawiązujące do szczególnie ważnych wydarzeń z historii Polski. Uczniowie brali udział w licznych inscenizacjach i przedsięwzięciach. Przedstawienie pt. „Jan Paweł II – wielki Polak i Kapłan” zaprezentowali w Klubie Kultury „Piast” w 2010 r. Program poetycko – muzyczny z okazji Dnia Matki obejrzeli członkowie Klubu Seniora „Zacisze”  w ODK w maju 2010 r., natomiast inscenizację poświęconą Prymasowi Polski kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu nie tylko uczniowie naszej szkoły, lecz również wierni kościoła parafialnego p. w. bł. Honorata Koźmińskiego  w październiku 2011 roku. Uczniowie jeździli na wycieczkę do Lublina, gdzie obejrzeli w teatrze spektakl pt. „Piękna i Bestia” (luty 2011 r.).

Brali także udział w spotkaniu z pisarką p. B. Wachowicz (wrzesień 2009 r.) oraz z poetą regionalnym p. J. Danilukiem (maj 2011 r.). Chętnie uczestniczyli w „Konkursie na lalkę teatralną” organizowanym przez Dom Kultury „Eureka”. Godnie reprezentowali koło teatralne „Nadzieja” w XI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ks. J. Twardowskiego w Łukowie (grudzień 2011 r.). Uczniowie pracując w kole teatralnym, wzbogacili i poszerzyli swą wiedzę o teatrze. Gra aktorska stała się dla nich prawdziwą przyjemnością.

Zapraszamy.

nasz patron

Św. Jadwiga Królowa 
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright