Promocja zdrowia

Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i doskonalenie swojego zdrowia. Celem nadrzędnym w promocji zdrowia, jest kształtowanie u ludzi zachowań i warunków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie.
Bardzo ważnym okresem w tworzeniu szkoły promującej zdrowie był dla nas okres przygotowawczy. Zainteresowaliśmy problemem jak największą liczbę ludzi i zachęciliśmy ich do działań, pozyskaliśmy uczestników i sojuszników, stworzyliśmy struktury. Tworząc Szkołę Promującą Zdrowie zwracaliśmy uwagę na nowe, holistyczne podejście do zdrowia. We wszystkich naszych działaniach staraliśmy się mieć na uwadze pięć podstawowych sfer zdrowia: społeczną, intelektualną, duchową, emocjonalną i fizyczną. Uczyliśmy się wszyscy, to znaczy nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie, osoby z najbliższego środowiska lokalnego szkoły.
Wprowadziliśmy liczne programy autorskie z edukacji zdrowotnej:
- „Klasowy program profilaktyki";
- „Żyj zdrowo i bezpiecznie”;
- „Program profilaktyki i leczenia wad postawy";
- „Wesoła klasa radosne dzieciaki", oraz program profilaktyczny: „Spójrz inaczej".

 

W roku szkolnym 2017/2018 kontynuowany był program prozdrowotny pod hasłem „TRZYMAJ SIĘ ZDROWO”. W ramach programu  były realizowane działania, mające na celu: kształtowanie postaw prozdrowotnych, dbanie o higienę i bezpieczeństwo uczniów, promocję zdrowego trybu życia, zmianę nawyków żywieniowych.

Uczniowie klas O - IV pod opieka swoich wychowawców uczestniczyli w akcjach „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Śniadanie daje moc”. Uczniowie w klasach I – III realizowali treści z zakresu edukacji zdrowotnej.  W klasach 0-I realizowane były programy edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal przy mnie proszę”. W klasach III realizowany był program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować”.

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie kl.0 uczestniczyli w zajęciach ruchowych prowadzonych przez instruktorów Klubu Fitness Forma.

Uczniowie z kl. 7 i oddziałów gimnazjalnych uczestniczyli w spotkaniu z lekarzem onkologiem z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie na temat profilaktyki i diagnozowania chorób onkologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Uczniowie z kl. I-III brali udział w szkoleniu w ramach edukacji stomatologicznej Instytutu Blend-a-med. Oral-B „Niesamowity Świat Higieny Jamy Ustnej”.

Na zajęciach wychowania do życia w rodzinie w kl. IV-VII został przeprowadzony cykl zajęć na temat zdrowego odżywiania nastolatków oraz na temat szkodliwości narkotyków, nikotyny i alkoholu oraz na temat bezpieczeństwa w sieci. Został przeprowadzony konkurs „Stop używkom”, ,,Wiedzy o AIDS”.

 

 Rok szkolny 2016/2017 to rok pod hasłem „TRZYMAJ SIĘ ZDROWO”.

W ramach hasła priorytetowego nauczyciel podjęli szereg działań zmierzających do jego realizacji .

Realizowano programy edukacyjne ,,Czyste powietrze wokół nas”, ,,Nie pal przy mnie, proszę”,  ,,Ratujemy i uczymy ratować”.

Uczestniczono w akcjach „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Śniadanie daje moc”. Przeprowadzono konkurs plastyczny pt. ,,Nie marnuj jedzenia! Myśl ekologicznie” w związku z Światowym Dniem Żywości i Walki z Głodem oraz  szkolny konkurs „Wiedzy o AIDS” w związku z Światowym Dniem Walki z AIDS.

Przedstawiono inscenizację pt. „Historia człowieka chorego na AIDS’’ oraz ,, O zdrowiu na wesoło i na poważnie”.

Zorganizowano pokazy pierwszej pomocy w ramach akcji ,,Bezpieczna droga do szkoły”. 

 Zorganizowano klasom IV szkolenie z udzielania  „Pierwszej pomocy”. Realizowano projekt ministerialny ,,Animator sportu osób niepełnosprawnych” i ,,Aktywnie spędzamy czas wolny” w kl. II-III oraz program  „Ratujemy i uczymy ratować.

 Uczniowie brali udział  w festynie "Żyj zdrowo i bezpiecznie" zorganizowany przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące na Placu Wolności. 

Dzieci wzięły udział w quizie o zdrowiu, obejrzały scenki sytuacyjne z udzielania pierwszej pomocy.

 

 Rok szkolny 2015/2016 to rok pod hasłem „ŻYJ ZDROWO”. W ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie były realizowane działania, mające na celu: kształtowanie postaw prozdrowotnych, dbanie o higienę i bezpieczeństwo uczniów, promocję zdrowego trybu życia, zmianę nawyków żywieniowych.

 Miesiąc wrzesień upłynął  pod hasłem "Bezpieczni na drodze". W świetlicy i  na lekcjach przedmiotowych poznawane były podstawowe przepisy bezpieczeństwa oraz prawidłowe postawy dotyczące bezpieczeństwa w szkole i poza nią. W ramach kształtowania postaw prozdrowotnych nauczyciele przystąpili do realizacji programów edukacyjnych „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę!”, „Ratujemy i uczymy ratować”.

Uczniowie klas O - III pod opieka swoich wychowawców uczestniczyli w akcjach „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Śniadanie daje moc”.

 Podjęto problematykę dotyczącą zagrożenia narkomanią, alkoholizmem i nikotynizmem. Odbyło się przedstawienie o tematyce profilaktycznej „Kocham życie, moje życie”, ,,Chrońmy się przed AIDS”  oraz konkurs wiedzy „ Zdrowy styl życia”, ,,Wiedzy o AIDS”.

 

Rok szkolny 2014/2015 to rok pod hasłem „SIĘGNIJ PO ZDROWIE”. W ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie były realizowane działania, mające na celu: kształtowanie postaw prozdrowotnych, dbanie o higienę i bezpieczeństwo uczniów, promocję zdrowego trybu życia, zmianę nawyków żywieniowych. W ramach kształtowania postaw prozdrowotnych były realizowane programy edukacyjne: „Nie pal przy mnie proszę!”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Pierwsza pomoc”. Realizowany był projekt „Ratujemy i uczymy się ratować” oraz odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Obchodzono Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem „Bezpieczeństwo żywności”. Zorganizowane zostały konkursy o tematyce zdrowotnej: „MEDITEST”, „Wiedzy o AIDS”, „Pierwsza pomoc”. Uczniowie brali udział w akcjach: „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”, „Śniadanie Daje Moc

Rok szkolny 2013/2014 to rok pod hasłem „BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA”. W ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie były realizowane działania, mające na celu: kształtowanie postaw prozdrowotnych, dbanie o higienę i bezpieczeństwo uczniów, promocję zdrowego trybu życia, zmianę nawyków żywieniowych.

W ramach kształtowania postaw prozdrowotnych były realizowane programy edukacyjne („Nie pal przy mnie, proszę!”, „Czyste powietrze wokół nas”.)

Realizowany był projekt „Ratujemy i uczymy się ratować” w ramach którego odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy z udziałem studentów z Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.

 Szkoła została zgłoszona do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc”.

  Zorganizowane zostały konkursy o tematyce zdrowotnej („MEDITEST”,” Wiedzy o AIDS”, „Pierwsza pomoc”, „Jedz, aby żyć, a nie żyj, aby jeść”)

Uczniowie brali udział w akcji „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Szklanka mleka”. Poznawali właściwe zachowania w celu ochrony zdrowia.

 Rok szkolny 2013/2014 jest realizowany pod hasłem „Bezpieczeństwo to podstawa”


Rok szkolny 2011/2012  rok pod hasłem „ZDROWYM  BYĆ TO ZDROWO ŻYĆ”. W ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie będziemy realizować działania, mające na celu: kształtowanie postaw prozdrowotnych, dbanie o higienę i bezpieczeństwo uczniów, promocję zdrowego trybu życia, zmianę nawyków żywieniowych.
  Miesiąc wrzesień upłynął u nas pod hasłem "Bądźmy bezpieczni". Dzieci poprzez zabawę uczyły się zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podsumowaniem cyklu zajęć było zorganizowanie 26 września przez Panią V. Kołodziejczuk spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Przybliżyli oni dzieciom skutki i sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożeń w domu, na podwórku, ulicy. Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki związane ze znajomością przepisu ruchu drogowego. To ciekawe spotkanie zakończyło się podsumowaniem konkursu plastycznego "Bezpieczni na drodze", w którym wzięły udział dzieci z klas I-III.
 Pan Dyrektor Kazimierz Wojtaszek wręczył dyplomy nagrodzonym uczniom:
  I miejsce - Ola Łukaszuk 2b
  II miejsce - Natalia Gryczka 2b, Julia Kuzaka 2d, Nataniel Sala 2c, Magda Wiszniewska 2c
  III miejsce - Martyna Wiercińska 2d, Zuzanna Żylik 1d, Wanda Pajczuk 1d, Ewelina Peszuk 1d
Wyróżnienia otrzymało 11 dzieci. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na tablicach w korytarzu szkolnym.
 Dnia 13 listopada 2013r odbył się ogólnopolski konkurs o zdrowiu „MEDITEST”, w którym wzięło udział 22 uczniów z kl. IV-VI. Uczniowie odpowiadali na 30 pytań testowych z zakresu zdrowego odżywiania, znajomości chorób, udzielania pierwszej pomocy. Wyniki konkursu poznamy w styczniu.
TRZYMAMY KCIUKI!
 W związku ze Światowym Dniem Waliki z AIDS, który obchodzony jest corocznie 1 grudnia w naszej szkole odbył się szkolny konkurs „Wiedzy o AIDS”.
Celem konkursu było: inspirowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy; wykształcenie postawy tolerancji i akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, upowszechnienie wiedzy na temat AIDS i zagrożenia, jakie niesie ta choroba.
I miejsce – Zofia Piaszczyk kl. VI E
II miejsce – Jagoda Uryniuk kl. VI D
III miejsce – Gabriela Jabłońska kl. IV B
Dnia 6 grudnia 2012r. uczniowie klasy IV B po kierunkiem p. Joanny Dzięcioł przedstawili inscenizację pt. „Chrońmy się przed AIDS”, która dostarczyła informacji dotyczących profilaktyki HIV i AIDS.

 W roku szkolnym 2010/2011 realizowany był w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych program edukacyjny „Pierwszy dzwonek”.
Celem programu było przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej dróg zakażenia meningokokami, podstawowych zasad profilaktyki zakażeń meningokokami grupy C oraz utrwalenie podstawowych zasad higieny.


Rok szkolny 2009/2010 w naszej szkole, to rok pod hasłem „ W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” .
W ramach hasła priorytetowego promującego zdrowy styl życia nauczyciele podjęli szereg działań zmierzających do realizacji tego hasła. Przystąpili do udziału w XII Edycji Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego.
Realizowano program edukacyjno-zdrowotny pod hasłem: „Ratujemy i uczymy ratować” z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz program edukacyjny w ramach kampanii „Woda-naturalnie ze źródła”, którego celem było zachęcanie do codziennego spożywania wody butelkowanej.

Rok szkolny 2008/2009 w naszej szkole, to rok pod hasłem „BĄDŹ PRZYJACIELEM SAMEGO SIEBIE”.
W tym roku szkolnym zajmowaliśmy się zdrowiem psychicznym dzieci i rozwojem ich osobowości.
W ramach tego priorytetu uczniowie wykonywali plakaty „ Mój przyjaciel, dobry kolega”. Zorganizowaliśmy Dzień Życzliwości w naszej szkole. Opracowaliśmy kodeksy klasowe.

Rok szkolny 2007/2008 w naszej szkole, to rok poświęcony aktywnym formom spędzania czasu wolnego przez dzieci.
Przeprowadzono cykl zajęć propagujących zdrowy styl życia, szczególnie po lekcjach. Zwrócono uwagę na czas wolny ucznia i formy jego spędzania, w ramach tych zajęć uczniowie przygotowali w salach lekcyjnych wystawy prac pt. „ Aktywne spędzanie wolnego czasu”.
Zorganizowano maraton psychoedukacyjny w Porosiukach pt. „ Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu”.

Rok szkolny 2006/2007 w naszej szkole, to rok poświęcony zdrowemu odżywianiu dzieci.
W ramach kształtowania postaw prozdrowotnych nauczyciele podjęli szereg działań zmierzających do uświadomienia uczniom potrzeby zdrowego odżywiania.
Przeprowadzono cykl zajęć na temat prawidłowego odżywiania się, podczas których uczniowie poznali podstawowe składniki pokarmowe i ich wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Wysłuchali pogadanek na temat szkodliwości spożywania produktów o dużej zawartości sztucznych barwników i konserwantów.
W 2006 roku szkoła uzyskała Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Rok szkolny 2005/2006 w naszej szkole, to rok poświęcony bezpieczeństwu dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do i ze szkoły. W ramach hasła priorytetowego nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9 podjęli szereg działań zmierzających do uświadomienia uczniom konieczności dbania o własne bezpieczeństwo.

W roku szkolnym 2004/2005 za priorytet przyjęliśmy walkę z hałasem.

Nasze działania ukierunkowane były z jednej strony na uświadomienie rodzicom
i dzieciom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie, a z drugiej na działania
zmierzające do obniżenia jego poziomu w szkole. W 2004 roku szkoła uzyskała Certyfikat Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W roku szkolnym 2003/2004 stworzyliśmy pomoc uczniom w odrabianiu lekcji przy współpracy wolontariuszy z bialskich liceów i szkół wyższych.

Braliśmy czynny udział w projektach edukacyjnych: Błękitny Kciuk - „Podaj wodzie pomocną dłoń" oraz w ogólnopolskich akcjach i kampaniach:
„Sprzątanie Świata”, „Zachowaj trzeźwy umysł", „Pomóż dziecku przetrwać
Rok 2004 decyzją Parlamentu Europejskiego został ogłoszony
Europejskim Rokiem Edukacji przez Sport. Nie pozostało to bez echa w działalności naszej szkoły. Oprócz zajęć pozalekcyjnych, przeprowadziliśmy kilka akcji mających na celu wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w życiu sportowym szkoły jak również przybliżenie i szerzenie idei olimpizmu. Zorganizowane zostały „Igrzyska Olimpijskie na wesoło".
Odbyły się również konkursy „wiedzy olimpijskiej", literacki na najpiękniejszy czterowiersz o tematyce olimpijskiej, konkurs na najpiękniejszy wieniec laurowy. 

nasz patron

Św. Królowa Jadwiga
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: zeszbp@gmail.com
Copyright