1

W  roku szkolnym  2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu "AKTYWNA TABLICA".
W ramach programu szkoła otrzymała 3 tablice interaktywne, 4 projektory krótkoogniskowe, system nagłaśniający. Wszystkie urządzenia są wykorzystywane na zajęciach dydaktycznych.
W programie biorą udział nauczyciele z edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele matematyki
i muzyki.
By realizować ciekawe zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach organizowanych na terenie szkoły.
Został powołany zespół samokształceniowy, na którym nauczyciele dzielą się doświadczeniem, wymieniają się informacjami  jak w nowoczesny
i  innowacyjny sposób wykorzystywać TIK na zajęciach lekcyjnych.
Zajęcia z tablicą interaktywną najbardziej podobają się naszym uczniom.

1

1

1

1 1

1 1

1

Dzięki realizacji Rządowego Programu „Aktywna Tablica” uzyskane efekty są wartościowe i ponadczasowe. Zyskał  przede wszystkim uczeń. Lekcje i zajęcia stały się atrakcyjne, interesujące ciekawe, a przede wszystkim aktywizowały ucznia.

Nauczyciel poszerzył możliwości wykorzystania TIK przygotowując ciekawe materiały interaktywne oraz wykorzystując szeroką bazę dostępnych ćwiczeń.

 
Uczniowie w ramach projektu:

 • ćwiczyli umiejętności czytania i liczenia, myślenia komputacyjnego, wykorzystania wiedzy w praktyce,
 • nauczyli się bezpiecznie korzystać z różnych źródeł informacji,
 • rozwiązywali ćwiczenia i zadania interaktywne z różnych dziedzin,
 • stali się odważniejsi w podejmowaniu decyzji,
 • działali twórczo i innowacyjnie w rozwiązywaniu problemów,
 • samodzielne i bezpiecznie korzystali z pomocy multimedialnych,
 • poznali możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych, komputera oraz tablicy interaktywnej w nauce i zabawie,
 • utrwalali treści wykorzystując ćwiczenia, gry i zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, Internetu, komputerowych programów edukacyjnych,
 • korzystali z dedykowanych zasobów oraz e-podręczników,
 • rozwijanie aktywność i kreatywność pracując w grupach przy realizacji projektów,
 • wdrażali się do samodzielności i podejmowania decyzji, 
 • nauczyli się łączyć naukę z zabawą
 • przygotowywali się do rywalizacji w konkursach przedmiotowych.

 

Zapraszamy
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

1

Ciekawe linki

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright