Podsumowaniu udziału

w II edycji ogólnopolskiego projektu:

„W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem”.

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do 2 edycji ogólnopolskiego projektu: „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem”, który powstał z inicjatywy katechetów i dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach, w oparciu o aktualną Podstawę Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce oraz Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Angażując się w projekt, szkoła jednocześnie włączyła się w realizację jednego z kierunków polityki oświatowej na bieżący rok szkolny: wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Koordynatorem w szkole była pani Mariola Nacewicz, która w realizacji projektu współpracowała wraz z paniami Pauliną Matoszuk, Dorotą Hładoniuk oraz ks. Mariuszem Nejranowskim. W projekcie uczestniczyły zarówno dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej, jak i z Przedszkola Samorządowego nr 17. W terminie od 1 października 2022 roku do 30 maja 2023 roku, wykonano 18 zadań wyznaczonych przez organizatorów m.in. urządzano akcje charytatywne, przeprowadzano dodatkowe katechezy tematyczne oraz konkursy, animowano dzieci do większego zaangażowania w życiu parafialnym, zachęcano je do twórczego wyrażania wiary na różne sposoby oraz wykorzystywano pomoce zakupione w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Bogactwo zaproponowanych przez twórców projektu działań, pozytywnie motywowało katechetów do podejmowania pracy na rzecz uczniów i szkoły. Dzięki udziałowi w projekcie, zaangażowani w niego katecheci, wzbogacili własny warsztat pracy. Uczniowie natomiast mieli możliwość zaangażowania się na wiele sposobów w życie wiarą oraz sposobność do kształtowania postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

 

 pro

 

pro


                        

 

 .

 

 

 

.
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa

ur. 3 października 1373

zm. 17 lipca  1399


1

1

30

om

lko

om

om

om

om

Ciekawe linki


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: zeszbp@gmail.com
Copyright