PROJEKT EDUKACYJNY             „TURNIEJ SZKÓŁ”

EDYCJA I

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZYSTAPIŁ
DO PREJEKTU  EDUKACYJNEGO "TURNIEJ SZKÓŁ"

Inicjatorem Projektu edukacyjnego "Turniej Szkół" jest Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk. realizowany on jest w szkołach podstawowych, w ramach którego uczniowie i całe społeczeństwo szkolne będa współzawodniczyć w obszarach: nauka, działalność społeczna i sport.

Celem Turnieju Szkół jest ożywienie działań proekologicznych i prozdrowotnych podejmowanych w szkołach oraz działań w zakresie: 

  • podnoszenia poziomu wiedzy, 
  • sprawności sportowej, 
  • umiejętności oraz aktywności społecznej uczniów szkół podstawowych,
  • promowanie zdrowego stylu życia, 
  • rozwijanie kompetencji miękkich, a także integracja społeczności szkolnej,
  • budowanie więzi społecznych, 
  • kształtowanie patriotyzmu lokalnego i promocja szkół w środowisku lokalnym.

CZAS TRWANIA

01.11. 2021 do 10.06.2022

MIEJSCE

ZSO nr 4 i Park Radziwiłłów.

W ramach projektu zostały wyznaczone następujące zadania do realizacji:

1.     Zorganizowanie działania o charakterze promującym naukę np. „Festiwal Nauki”.

Termin - I połowa lutego 2022

2..      Zorganizowanie wydarzenia ukazującego działania szkół w zakresie współpracy z rodzicami, ochrony środowiska, wolontariatu, promocji zdrowego stylu życia, integracji środowiska szkolnego.

Termin i miejsce - kwiecień 2022, Park Radziwiłłów.
Tytuł roboczy: “Zielono Mi”

3.      Zorganizowanie działania o charakterze sportowym. 

Termin i miejsce - czerwiec 2022, Park Radziwiłłów.
Tytuł roboczy: „Święto zdrowia i sportu”REALIZACJA PROJEKTU "TURNIEJ SZKÓŁ":

CZĘŚĆ I - "FESTIWAL NAUKI":

1. Festiwal Nauki

2. Ósme klasy eksperymentują

3. Uczniowie klas szóstych poznają konsekwencje ruchów Ziemi podczas prezentacji następstw za pomocą tellurium i animacji w multibook.

4. Na lekcji fizyki w klasach 8 słuchamy i oglądamy dźwięki za pomocą TIK 

5. Klasy siódme poznawały rodzaje lasów w Polsce

CZĘŚĆ II - "ZIELONO MI":

II część Turnieju Szkół porusza kwestie zwiozane z ekologią, wolontariatem , w ramach której realizowane są następujące działania, akcje:

1.Konkurs wiedzy o zyciu i dokonaniach marii Skłodowskiej Curie.

2.Wojewódzki konkurs fizyczny "UNIfikacja Fizyki"

3. XX Ogólnopolska Zbiórka Żywności "Tak pomagam".

4. "Jesteśmy razem".

5. Akcja "Serduszko dla DPS".

6. Solidarni z Ukrainą

7. Dzień zyczliwości

8. Akcja charytatywna.

9. Wspieramy WOŚP.

10. Kolorowy dzień w szkole.

11.Szukamy wiosny!.

12. Zbiórka darów na rzecz bezdomnych zwierząt ze schroniska Azyl.

13. "Torba miłosierdzia".

14. Bezpieczni na drodze.

15. Dzień Ziemi.

PODSUMOWANIE II ETAPU  TURNIEJU SZKÓŁ "ZIELONO MI"

29 KWIETNIA uczniowie SP9 wraz z nauczycielami  uczestniczyli w II etapie TURNIEJU SZKÓŁ - „ ZIELONO MI”. Uczniowie wykorzystując  prezentację multimedialną, pomoce dydaktyczne i plansze  zaprezentowali  dokonania szkoły w zakresie wolontariatu, ekologii,
współpracy z rodzicami, promocji zdrowego stylu życia i integracji środowiska szkolnego. Podczas GALI SZKÓŁ  na scenie amfiteatru w Parku Radziwiłłowskim przedstawili  humorystyczną scenkę z życia patronki naszej szkoły.

galeria

PREZENTACJA:

prezentacja

CZĘŚĆ III - "ŚWIĘTO ZDROWIA I SPORTU".

Turniej Szkół za nami!

Odbył się kolejny, ostatni etap Turnieju Szkół - ,,Święto Zdrowia i Sportu"

W trakcie turnieju nasi uczniowie mieli za zadanie pokonać tor przeszkód, wykonać zadania związane z różnymi dyscyplinami sportowymi

Naszą szkołę reprezentowali:

Kozioł Aron

Ania Mikołajczak

Konarska Magdalena

Ola Rosiak

Szymon Stefaniuk

Szyc Franciszek

Amelia Kopania

Michał Izdebski

Wiktoria Gajowy

Alicja Drąg

Oskar Guziuk

Inicjatorem Projektu edukacyjnego ,,Turniej Szkół’’ jest Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk.

Realizowany jest on w szkołach podstawowych, w ramach którego uczniowie i całe społeczności szkolne współzawodniczyli w obszarach: nauka, działalność społeczna i sport.

Celem ,,Turnieju Szkół ‘’ jest ożywienie działań proekologicznych i prozdrowotnych podejmowanych w szkołach.

 

 sport


.

 

 

 

.
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa

ur. 3 października 1373

zm. 17 lipca  1399


1

1

30

om

lko

om

om

om

om

Ciekawe linki


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: zeszbp@gmail.com
Copyright