Promocja zdrowia

Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i doskonalenie swojego zdrowia. Celem nadrzędnym w promocji zdrowia, jest kształtowanie u ludzi zachowań i warunków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie.
Bardzo ważnym okresem w tworzeniu szkoły promującej zdrowie był dla nas okres przygotowawczy. Zainteresowaliśmy problemem jak największą liczbę ludzi i zachęciliśmy ich do działań, pozyskaliśmy uczestników i sojuszników, stworzyliśmy struktury. Tworząc Szkołę Promującą Zdrowie zwracaliśmy uwagę na nowe, holistyczne podejście do zdrowia. We wszystkich naszych działaniach staraliśmy się mieć na uwadze pięć podstawowych sfer zdrowia: społeczną, intelektualną, duchową, emocjonalną i fizyczną. Uczyliśmy się wszyscy, to znaczy nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie, osoby z najbliższego środowiska lokalnego szkoły.
Wprowadziliśmy liczne programy autorskie z edukacji zdrowotnej:
- „Klasowy program profilaktyki";
- „Żyj zdrowo i bezpiecznie”;
- „Program profilaktyki i leczenia wad postawy";
- „Wesoła klasa radosne dzieciaki", oraz program profilaktyczny: „Spójrz inaczej".

Rok szkolny 2013/2014 to rok pod hasłem „BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA”. W ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie były realizowane działania, mające na celu: kształtowanie postaw prozdrowotnych, dbanie o higienę i bezpieczeństwo uczniów, promocję zdrowego trybu życia, zmianę nawyków żywieniowych.

W ramach kształtowania postaw prozdrowotnych były realizowane programy edukacyjne („Nie pal przy mnie, proszę!”, „Czyste powietrze wokół nas”.)

Realizowany był projekt „Ratujemy i uczymy się ratować” w ramach którego odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy z udziałem studentów z Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.

 Szkoła została zgłoszona do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc”.

  Zorganizowane zostały konkursy o tematyce zdrowotnej („MEDITEST”,” Wiedzy o AIDS”, „Pierwsza pomoc”, „Jedz, aby żyć, a nie żyj, aby jeść”)

Uczniowie brali udział w akcji „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Szklanka mleka”. Poznawali właściwe zachowania w celu ochrony zdrowia.

 

W roku szkolnym 2003/2004 stworzyliśmy pomoc uczniom w odrabianiu lekcji przy współpracy wolontariuszy z bialskich liceów i szkół wyższych.

Braliśmy czynny udział w projektach edukacyjnych: Błękitny Kciuk - „Podaj wodzie pomocną dłoń" oraz w ogólnopolskich akcjach i kampaniach:
„Sprzątanie Świata”, „Zachowaj trzeźwy umysł", „Pomóż dziecku przetrwać
Rok 2004 decyzją Parlamentu Europejskiego został ogłoszony
Europejskim Rokiem Edukacji przez Sport. Nie pozostało to bez echa w działalności naszej szkoły. Oprócz zajęć pozalekcyjnych, przeprowadziliśmy kilka akcji mających na celu wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w życiu sportowym szkoły jak również przybliżenie i szerzenie idei olimpizmu. Zorganizowane zostały „Igrzyska Olimpijskie na wesoło".
Odbyły się również konkursy „wiedzy olimpijskiej", literacki na najpiękniejszy czterowiersz o tematyce olimpijskiej, konkurs na najpiękniejszy wieniec laurowy.

W roku szkolnym 2004/2005 za priorytet przyjęliśmy walkę z hałasem.
Nasze działania ukierunkowane były z jednej strony na uświadomienie rodzicom
i dzieciom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie, a z drugiej na działania
zmierzające do obniżenia jego poziomu w szkole. W 2004 roku szkoła uzyskała Certyfikat Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Rok szkolny 2005/2006 w naszej szkole, to rok poświęcony bezpieczeństwu dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do i ze szkoły. W ramach hasła priorytetowego nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9 podjęli szereg działań zmierzających do uświadomienia uczniom konieczności dbania o własne bezpieczeństwo.

Rok szkolny 2006/2007 w naszej szkole, to rok poświęcony zdrowemu odżywianiu dzieci.
W ramach kształtowania postaw prozdrowotnych nauczyciele podjęli szereg działań zmierzających do uświadomienia uczniom potrzeby zdrowego odżywiania.
Przeprowadzono cykl zajęć na temat prawidłowego odżywiania się, podczas których uczniowie poznali podstawowe składniki pokarmowe i ich wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Wysłuchali pogadanek na temat szkodliwości spożywania produktów o dużej zawartości sztucznych barwników i konserwantów.
W 2006 roku szkoła uzyskała Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Rok szkolny 2007/2008 w naszej szkole, to rok poświęcony aktywnym formom spędzania czasu wolnego przez dzieci.
Przeprowadzono cykl zajęć propagujących zdrowy styl życia, szczególnie po lekcjach. Zwrócono uwagę na czas wolny ucznia i formy jego spędzania, w ramach tych zajęć uczniowie przygotowali w salach lekcyjnych wystawy prac pt. „ Aktywne spędzanie wolnego czasu”.
Zorganizowano maraton psychoedukacyjny w Porosiukach pt. „ Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu”.

Rok szkolny 2008/2009 w naszej szkole, to rok pod hasłem „BĄDŹ PRZYJACIELEM SAMEGO SIEBIE”.
W tym roku szkolnym zajmowaliśmy się zdrowiem psychicznym dzieci i rozwojem ich osobowości.
W ramach tego priorytetu uczniowie wykonywali plakaty „ Mój przyjaciel, dobry kolega”. Zorganizowaliśmy Dzień Życzliwości w naszej szkole. Opracowaliśmy kodeksy klasowe.

Rok szkolny 2009/2010 w naszej szkole, to rok pod hasłem „ W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” .
W ramach hasła priorytetowego promującego zdrowy styl życia nauczyciele podjęli szereg działań zmierzających do realizacji tego hasła. Przystąpili do udziału w XII Edycji Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego.
Realizowano program edukacyjno-zdrowotny pod hasłem: „Ratujemy i uczymy ratować” z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz program edukacyjny w ramach kampanii „Woda-naturalnie ze źródła”, którego celem było zachęcanie do codziennego spożywania wody butelkowanej.

W roku szkolnym 2010/2011 realizowany był w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych program edukacyjny „Pierwszy dzwonek”.
Celem programu było przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej dróg zakażenia meningokokami, podstawowych zasad profilaktyki zakażeń meningokokami grupy C oraz utrwalenie podstawowych zasad higieny.

Rok szkolny 2011/2012  rok pod hasłem „ZDROWYM  BYĆ TO ZDROWO ŻYĆ”. W ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie będziemy realizować działania, mające na celu: kształtowanie postaw prozdrowotnych, dbanie o higienę i bezpieczeństwo uczniów, promocję zdrowego trybu życia, zmianę nawyków żywieniowych.

  Miesiąc wrzesień upłynął u nas pod hasłem "Bądźmy bezpieczni". Dzieci poprzez zabawę uczyły się zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podsumowaniem cyklu zajęć było zorganizowanie 26 września przez Panią V. Kołodziejczuk spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Przybliżyli oni dzieciom skutki i sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożeń w domu, na podwórku, ulicy. Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki związane ze znajomością przepisu ruchu drogowego. To ciekawe spotkanie zakończyło się podsumowaniem konkursu plastycznego "Bezpieczni na drodze", w którym wzięły udział dzieci z klas I-III.

 Pan Dyrektor Kazimierz Wojtaszek wręczył dyplomy nagrodzonym uczniom:

   I miejsce - Ola Łukaszuk 2b

  II miejsce - Natalia Gryczka 2b, Julia Kuzaka 2d, Nataniel Sala 2c, Magda Wiszniewska 2c

  III miejsce - Martyna Wiercińska 2d, Zuzanna Żylik 1d, Wanda Pajczuk 1d, Ewelina Peszuk 1d

Wyróżnienia otrzymało 11 dzieci. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na tablicach w korytarzu szkolnym.

 Dnia 13 listopada 2013r odbył się ogólnopolski konkurs o zdrowiu „MEDITEST”, w którym wzięło udział 22 uczniów z kl. IV-VI. Uczniowie odpowiadali na 30 pytań testowych z zakresu zdrowego odżywiania, znajomości chorób, udzielania pierwszej pomocy. Wyniki konkursu poznamy w styczniu.

TRZYMAMY KCIUKI!

 W związku ze Światowym Dniem Waliki z AIDS, który obchodzony jest corocznie 1 grudnia w naszej szkole odbył się szkolny konkurs „Wiedzy o AIDS”.

Celem konkursu było: inspirowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy; wykształcenie postawy tolerancji i akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, upowszechnienie wiedzy na temat AIDS i zagrożenia, jakie niesie ta choroba.

I miejsce – Zofia Piaszczyk kl. VI E

II miejsce – Jagoda Uryniuk kl. VI D

III miejsce – Gabriela Jabłońska kl. IV B

Dnia 6 grudnia 2012r. uczniowie klasy IV B po kierunkiem p. Joanny Dzięcioł przedstawili inscenizację pt. „Chrońmy się przed AIDS”, która dostarczyła informacji dotyczących profilaktyki HIV i AIDS.

 
Rok szkolny 2013/2014 jest realizowany pod hasłem „Bezpieczeństwo to podstawa”


nasz patron

Św. Królowa Jadwiga
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright