Historia

Szkoła Podstawowa nr 9  im. Świętej Jadwigi Królowej
w Białej Podlaskiej

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej


 Szkoła Podstawowa Nr 9 jest "młodą" szkołą. Powstała w 1988 roku. Jej struktura organizacyjna obejmowała początkowo klasy I-II. Decyzja o utworzeniu szkoły związana była z rozwojem Osiedla Jagiellońskiego. Tymczasową siedzibą szkoły stał się budynek przy ulicy Pustej (dziś ulica Zygmunta Augusta), były barak socjalny Bialskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

Pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 9 była mgr Teresa Rutkowska.

Naukę rozpoczęło wówczas 317 uczniów w pięciu klasach I, trzech klasach II i dwóch oddziałach zerowych. Liczba uczniów i oddziałów sukcesywnie wzrastała. W roku szkolnym 1991/92 liczba uczniów podwoiła się, naukę rozpoczęło aż 777 uczniów, otwarta została filia szkoły w Grabanowie.

Największy przełom w historii szkoły przynosi rok szkolny 1992/93. To wtedy zostaje oddany do użytku nowy budynek (I segment). Koniec roku przynosi nową zmianę organizacyjną. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Halina Żelisko. Szkoła Podstawowa Nr 9 zostaje uznana jako Publiczna Szkoła Podstawowa (z klasami I-VIII).

6 czerwca 1995 roku nadano szkole imię Królowej Jadwigi.

Od 1998r. dyrektorem szkoły został mgr Ryszard Więcierzewski. Rozpoczęto budowę nowoczesnej, pełnowymiarowej hali sportowej. Kolejnym dyrektorem szkoły został we wrześniu 2003 r. mgr Kazimierz Wojtaszek. Do użytku oddano  halę sportową wraz z obiektami towarzyszącymi.  Baza sportowo-rekreacyjna wzbogaciła się o obiekt - kompleks boisk rekreacyjno-sportowych "ORLIK",  dla najmłodszych przygotowano nowoczesny plac zabaw, a w zimie funkcjonuje lodowisko.      

Od 1 września 2015 r. funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Katarzyna Sierpotowska. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców i grona pedagogicznego  rozpoczęto  starania o zmianę imienia szkoły. Od 7 kwietnia 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej nosi imię Świętej Jadwigi Królowej.

Pani dyrektor Katarzyna Sierpotowska, sama aktywnie działająca w wolontariacie, zaszczepiła w środowisku ideę pomocy bliźniemu. Fachowa i życzliwa uczniom kadra pedagogiczna, nowatorskie metody nauczania, dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne zapewniają  optymalne warunki do nauki i rozwoju.

Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach i zawodach sportowych w mieście, województwie oraz  na szczeblu krajowym.


 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


nasz patron

Św. Jadwiga Królowa 
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: zeszbp@gmail.com
Copyright