Koło teatralne "Nadzieja"

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 od lat mogą rozwijać swoje zainteresowania teatrem. Początkowo program z zakresu edukacji teatralnej realizowała pani P. Matoszuk, pracując od 2000 r. z grupą „Promyki”.
W organizacji przedstawień pomagał jej ks. A. Ognik, który troszczył się
o przygotowanie dekoracji i rekwizytów oraz dbał o efekty specjalne. Grupa teatralna zaprezentowała różnorodne inscenizacje, np. „Bezludna wyspa” czy „Zaduma nad Jezusowym Krzyżem”. Osiągnęła liczne sukcesy, np. dwukrotnie (w r. 2001 i 2002) zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie na widowisko słowno – muzyczne „Jasełka” organizowanym przez Osiedlowy Dom Kultury. Przygotowanie „Jasełek” oraz inscenizacji o papieżu Janie Pawle II stało się tradycją w naszej szkole.

Następnie opiekunkami koła teatralnego, które przyjęło nazwę „Nadzieja”, zostały: p. T. Kryśko i p. B. Mikołajczak (2005 r.). Realizowały one z uczniami kl. III – VI program pt. „Spełnione marzenia”. Pod ich kierunkiem uczniowe przygotowali różne inscenizacje, np. „Królewnę Śnieżkę”  i „Calineczkę”. Dzieci aktywnie współpracowały z Osiedlowym Domem Kultury, uczestnicząc w warsztatach teatralnych i konkursach. 

W kolejnych latach opiekunami koła teatralnego były: p. P. Matoszuk, p. B. Chudek, p. M. Konkol oraz p. A. Mironiuk, która systematycznie przygotowuje wieczornice historyczne nawiązujące do szczególnie ważnych wydarzeń z historii Polski. Uczniowie brali udział w licznych inscenizacjach i przedsięwzięciach. Przedstawienie pt. „Jan Paweł II – wielki Polak i Kapłan” zaprezentowali w Klubie Kultury „Piast” w 2010 r. Program poetycko – muzyczny z okazji Dnia Matki obejrzeli członkowie Klubu Seniora „Zacisze”  w ODK w maju 2010 r., natomiast inscenizację poświęconą Prymasowi Polski kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu nie tylko uczniowie naszej szkoły, lecz również wierni kościoła parafialnego p. w. bł. Honorata Koźmińskiego  w październiku 2011 roku. Uczniowie jeździli na wycieczkę do Lublina, gdzie obejrzeli w teatrze spektakl pt. „Piękna i Bestia” (luty 2011 r.).

Brali także udział w spotkaniu z pisarką p. B. Wachowicz (wrzesień 2009 r.) oraz z poetą regionalnym p. J. Danilukiem (maj 2011 r.). Chętnie uczestniczyli w „Konkursie na lalkę teatralną” organizowanym przez Dom Kultury „Eureka”. Godnie reprezentowali koło teatralne „Nadzieja” w XI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ks. J. Twardowskiego w Łukowie (grudzień 2011 r.). Uczniowie pracując w kole teatralnym, wzbogacili i poszerzyli swą wiedzę o teatrze. Gra aktorska stała się dla nich prawdziwą przyjemnością.

Zapraszamy.

  • Przedstawienie  „Trędowaty bo nie kochany”

wychowanie


nasz patron

Św. Jadwiga Królowa 
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright