Kadra pedagogiczna

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Małgorzata Adameczek

mgr Katarzyna Batycka

mgr Edyta Burczak - Petruczynik

mgr Anna Chilkiewicz

mgr Grażyna Chwesiuk

mgr Marta Dacewicz

mgr Izabela Daniluk

mgr Barbara Gołdowska

mgr Anna Głuch

mgr Dorota Jankowska- Mazur

mgr Ewa Kaniewska

mgr Teresa Kryśko

mgr Marlena Krzysiak

mgr  Iwona Łuciuk

mgr Jolanta Makarska

mgr Ewelina Malczewska-Chwedoruk

mgr Marlena Onisiewicz

mgr Edyta Panasiuk

mgr Karolina Pieńkowska

mgr Olga Rechnio

mgr Joanna Wakulak

mgr Beata Żukowska

Nauczyciele języka polskiego

mgr Beata Chudek

mgr Anna Jakubowska

mgr Anna Korolczuk

mgr Mirosława Konkol-Odoszewska 

mgr Bernardeta Mikołajczak

mgr Iwona Samoszuk

mgr Wiesława Stefaniuk

mgr Bożena Wiśniewska


Nauczyciele historii

mgr Romuald Głowacki

mgr Agnieszka Mironiuk

mgr Tomasz Pawlik

Nauczyciele języków obcych

mgr  Ewa Brojek

mgr Aleksandra Brzezińska - Wac

mgr Katarzyna Borysiuk

mgr Grzegorz Chwalczuk

mgr Alina Juszczuk

mgr Olga Jastrzębska

mgr  Magdalena Kawka

mgr Emilia Malesa - Greszeta

mgr Małgorzata Matwiejuk

 mgr Marta Michałowska

mgr Anna Świderek  

mgr Dawid Skraburski

mgr Anna Szewczuk

mgr Magdalena Wiśniewska

mgr Marzena Robak


Nauczyciele przyrody i bilogii

mgr Joanna Dzięcioł

mgr Dorota Dorosz

mgr Bożena Gromadzka

mgr Iwona Polubiec

mgr Izabela Zalewska


Nauczyciele techniki i plastyki


mgr Dorota Artemiuk

mgr Jacek Centkowski

mgr Wojciech Żuliński

Nauczyciele muzyki

mgr Piotr Hryciuk

mgr Iwona Świderska

Nauczyciele fizyki

mgr Agnieszka Dudyk
mgr Piotr Sawczuk

Nauczyciele geografii

mgr Mariola Zozula
mgr Danuta Szyc

Nauczyciele matematyki i informatyki

mgr Katarzyna Arasymowicz

mgr Elżbieta Bebczuk

mgr Dorota Dorosz

mgr Iwona Jasińska - Wieliczuk

mgr Ewa Jankowska

mgr Elżbieta Mościcka

mgr Elżbieta Reniszak

mgr Anna Szalecka

mgr Halina Walczuk

mgr Ewa Kmicka

Nauczyciele chemii


mgr Marzanna Rechnio

Nauczyciele WOS

mgr Adriana Zadziorska

Nauczyciele religii

mgr Dorota Hładoniuk

ks. Łukasz Iwaniec

mgr Paulina Matoszuk

ks. Jacek Sawczuk

ks.  Marek Strzeżysz

mgr Zofia Szymańska

mgr Mariola Nacewiicz


Nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Anna Biegajło

mgr Henryka Biegajło

mgr Iwona Boksza

mgr Małgorzata Denisiuk

mgr Daniel Dorosz

mgr Krzysztof Domanowski

mgr Rafał Frończuk

mgr Piotr Hryciuk

mgr Marcin Ławnik

mgr Bogdan Łowisz 

mgr Izabela Łukaszuk

mgr Ewa Malesa

mgr Robert Mazur

mgr Monika Michalczuk 

mgr Katarzyna Sierpotowska

mgr Anna Szalecka

mgr Konrad Rechnio

mgr Ryszard Więcierzewski


Nauczyciele zespołu opiekuńczo-wychowawczego (nauczyciele świetlicy,  nauczyciele biblioteki, pedagog, logopeda)

Nauczyciele świetlicy szkolnej

mgr Beata Drwięga

mgr Violetta Kołodziejczuk

mgr Agnieszka Matusiak

mgr Joanna Wójcik


Pedagog

mgr Aneta Hetmańczyk

mgr Anna Polak

Logopeda

mgr Barbara Maliszkiewicz

Nauczyciele biblioteki

mgr Marzena Chmiel

mgr Maria Łukaszuk

mgr Urszula Szafrańska-Daniluk


Psycholog

mgr Katarzyna Grzesiuk-Kuszneruk 

mgr Joanna Wójcik


Doradca zawodowy

mgr Anna Korolczuk

mgr Alina Wołosz

nasz patron

Św. Jadwiga Królowa 
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright