Kadra pedagogiczna

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Beata Żukowska

mgr Teresa Kryśko

mgr Anna Głuch

mgr Barbara Gołdowska

mgr Joanna Wakulak

mgr Jolanta Makarska

mgr Małgorzata Adameczek

mgr Edyta Burczak - Petruczynik

mgr Marlena Krzysiak

mgr Grażyna Chwesiuk

mgr Marta Dacewicz

mgr Izabela Daniluk

mgr Dorota Jankowska- Mazur

mgr Edyta Panasiuk

mgr Marzena Chmiel

mgr Marlena Onisiewicz

mgr Katarzyna Batycka

mgr Ewa Kaniewska

mgr Anna Chilkiewicz

mgr Ewelina Malczewska-Chwedoruk

mgr Karolina Pieńkowska

mgr Olga Rechnio

mgr  Iwona Łuciuk

Nauczyciele języka polskiego

mgr Bernardeta Mikołajczak

mgr Iwona Samoszuk

mgr Beata Chudek

mgr Mirosława Konkol-Odoszewska 

mgr Wiesława Stefaniuk

mgr Barbara Wojarnik 

mgr Anna Jakubowska

mgr Anna Korolczuk

mgr Monika Nożyńska

mgr Bożena Wiśniewska

Nauczyciele historii

mgr Agnieszka Mironiuk

mgr Romuald Głowacki

mgr Tomasz Pawlik

Nauczyciele języków obcych

Pani mgr Alina Juszczuk

mgr Emilia Malesa - Greszeta

mgr Małgorzata Matwiejuk

mgr Anna Świderek  

mgr  Ewa Brojek

mgr  Magdalena Kawka

mgr Olga Jastrzębska

mgr Aleksandra Brzezińska - Wac

 mgr Marta Michałowska

mgr Grzegorz Chwalczuk

mgr Dawid Skraburski

mgr Anna Szewczuk

mgr Magdalena Wiśniewska

mgr Katarzyna Borysiuk

mgr Magdalena Wiśniewska

mgr Katarzyna Izbicka

Nauczyciele przyrody i bilogii

mgr Joanna Dzięcioł

mgr Iwona Polubiec

mgr Izabela Zalewska

mgr Dorota Dorosz

mgr Bożena Gromadzka

Nauczyciele techniki i plastyki


mgr Dorota Artemiuk

mgr Jacek Centkowski

mgr Wojciech Żuliński

Nauczyciele muzyki

mgr Iwona Świderska

mgr Piotr Hryciuk

Nauczyciele fizyki

mgr Agnieszka Dudyk

Nauczyciele geografii

mgr Mariola Zozula

Nauczyciele matematyki i informatyki

mgr Elżbieta Bebczuk

mgr Iwona Jasińska - Wieliczuk

mgr Ewa Jankowska

mgr Halina Walczuk

mgr Dorota Dorosz

mgr Aneta Laszuk

mgr Elżbieta Mościcka

mgr Katarzyna Arasymowicz

mgr Anna Szalecka

mgr Elżbieta Reniszak


Nauczyciele chemii

mgr Marzanna Rechnio

mgr Agnieszka Kasak

Nauczyciele WOS

mgr Adriana Zadziorska

Nauczyciele religii

mgr Zofia Szymańska

mgr Paulina Matoszuk

ks. Jacek Sawczuk

ks.  Marek Strzeżysz

mgr Dorota Hładoniuk

ks. Łukasz Iwaniec

Nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Katarzyna Sierpotowska

mgr Daniel Dorosz

mgr Henryka Biegajło

mgr Anna Biegajło

mgr Małgorzata Denisiuk

mgr Izabela Łukaszuk

mgr Ewa Malesa

mgr Robert Mazur

mgr Anna Szalecka

mgr Ryszard Więcierzewski

mgr Konrad Rechnio

mgr Iwona Boksza

mgr Krzysztof Domanowski

mgr Rafał Frończuk

mgr Izabela Łukaszuk

mgr Bogdan Łowisz 

mgr Monika Michalczuk 

mgr Piotr Hryciuk

mgr Marcin Ławnik

Nauczyciele zespołu opiekuńczo-wychowawczego

(nauczyciele świetlicy,  nauczyciele biblioteki, pedagog, logopeda)
Nauczyciele świetlicy szkolnej

mgr Violetta Kołodziejczuk

mgr Beata Drwięga

mgr Agnieszka Matusiak

mgr Dorota Artemiuk

mgr Joanna Wójcik


Pedagog

mgr Anna Polak

mgr Aneta Hetmańczyk

Logopeda

mgr Barbara Maliszkiewicz

Nauczyciele biblioteki

mgr Maria Łukaszuk

mgr Marzena Wachowiec

mgr Marzena Chmiel

mgr Urszula Szafrańska-Daniluk

Psycholog

mgr Joanna Wójcik

mgr Katarzyna Grzesiuk-Kuszneruk 

Doradca zawodowy

mgr Anna Korolczuk

nasz patron

Św. Jadwiga Królowa 
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright