1

1Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu POWR.02.10.00-00-3006/20 pn. „Bialska Szkoła Ćwiczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załacznik nr 2 - formularz ofertowy pomoce
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załacznik nr 4 - zapytanie zakup pomocy
Informacja o wyborze ofertyZapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu POWR.02.10.00-00-3006/20 pn. „Bialska Szkoła Ćwiczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.


Informacja o wyborze Wykonawcy usługi dostawy pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014- 2020
Zapytanie ofertowe pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu POWR.02.10.00-00-3006/20 pn. „Bialska Szkoła Ćwiczeń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe nr 2. KS
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik 2- formularz ofertowy pomoce
Załącznik 3- wzór umowy
Zał. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO


Informacja o odstąpieniu od zawarcia umowy oraz unieważnieniu postępowania dotyczącego II części zapytania z dnia 17.08.2021r. na dostawę tabletów, oprogramowania i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014 – 2020Wyniki wyboru Wykonawcy usługi przeprowadzenia 32 godzin dydaktycznych konsultacji indywidualnych i grupowych, superwizji dla 49 n-li ze szkół wspieranych w ramach projektu "Bialska Szkoła Ćwiczeń”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014 – 2020.

https://zeszbp.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/inf-o-wyb-wykonawcy-uslugi
-przyg-i-org-szkolen-dla-dyrektorow.html

Informacja o wyborze Wykonawcy usługi dostawy tabletów, oprogramowania i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014- 2020

https://zeszbp.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/inf-o-wyborze-wykonawcy
-uslugi-dostawy-tabletow-oprogr-i-pom-dyd.html


Wyniki wyboru Wykonawcy usługi przygotowania i dostarczenia obiadów podczas szkolenia w projekcie w ramach projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014 – 2020
https://zeszbp.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/wyniki-wyboru
-wykonawcy-uslugi-przygotowania-i-dostarczenia-obiadow.htmlWyniki wyboru Wykonawcy usługi przeprowadzenia 32 godzin dydaktycznych konsultacji indywidualnych i grupowych, superwizji dla 49 n-li ze szkół wspieranych w ramach projektu "Bialska Szkoła Ćwiczeń”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014 – 2020.

https://zeszbp.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/wyniki-wyb-wykonawcy-uslugi-
przepr-32-g-konsultacji-dla-49-naucz.html

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tabletów, oprogramowania i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu POWR.02.10.00-00-3006/20 pn. „Bialska Szkoła Ćwiczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

https://zeszbp.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/zakup-i-dostawe-tabletow
-oprog-i-pomo-dyd-na-potrz-reali-projek.htmlZapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia 32 godzin dydaktycznych konsultacji indywidualnych i grupowych, superwizji dla 49 n-li ze szkół wspieranych w ramach projektu POWR.02.10.00-00-3006/20 pn. „Bialska Szkoła Ćwiczeń”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

https://zeszbp.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/przeprow-32-godz
-dyd-konsul-indyw-i-grup-superwizji-dla-49-n-li.html


Zaproszenie do składania ofert na  świadczenie usługi przygotowania i dostarczenia obiadów podczas szkolenia w projekcie w ramach projektu POWR.02.10.00-00-3006/20 pn. „Bialska Szkoła Ćwiczeń”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. https://zeszbp.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/przygotowanie-i-dostarczenie
-obiadow-podczas-szkolenia.htmlZaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przygotowania i organizacji szkolenia z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół objętych wsparciem w ramach projektu POWR.02.10.00-00-3006/20 pn. „Bialska Szkoła Ćwiczeń”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

https://zeszbp.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe
/przygotowanie-i-org-szkolenia-z-zak-zarz-kap-dla-dyr-i-wicedyr.html

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy. usługi w zakresie druku materiału szkoleniowego dla uczestników projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

więcej>

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. usługi w zakresie druku materiału szkoleniowego dla uczestników projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

załącznik nr 1 formularz

załącznik nr 1 do umowy

załącznik nr 2 oświadczenie

załącznik nr 3 umowa

załącznik nr 4 rodo
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę materiałów biurowych z pendrive dla 24 uczestników szkoleń oraz 49 uczestników warsztatów metodycznych w projekcie „Bialska Szkoła Ćwiczeń”

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów biurowych

Protokół dotyczący zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych_SP9

ZAŁ. NR 1 formularz ofertowy SP_9

ZAŁ. NR 2 oświadczenie SP_9

ZAŁ. NR 3 wzór umowy SP_9

Klauzula informacyjna z art. 13 RODOInformacja o wyborze oferty- przetarg

Informacja z otwarcia ofert

WAŻNE - ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT
Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania na świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń w projekcie Bialska Szkoła Ćwiczeń


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Część 4 zamówienia „Dostawa, montaż sieci, sprzętu komputerowego, oprogramowania i pomocy informatycznych”


Dostawa sprzętu, wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Bialska Szkoła Ćwiczeń"

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i biurowych do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół
w Białej Podlaskiej  w ramach projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty,
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń.

Zamówienie realizowane będzie w 5 Częściach.

Ogłoszenie nr 593748
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Oświadczenie załacznik nr 4

Zał. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1.

 

 

 

.
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa

ur. 3 października 1373

zm. 17 lipca  1399


1

1

30

om

lko

om

om

om

om

Ciekawe linki


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: zeszbp@gmail.com
Copyright