Tydzień  Wychowania


 1

 W dniach 13-20.09.2020 r. odbył się X Ogólnopolski Tydzień Wychowania pod hasłem: „Budujmy więzi.” Katecheci włączyli się w te obchody przeprowadzając lekcje religii i prezentacje na temat budowania relacji między Bogiem i drugim człowiekiem, co ma ogromny wpływ na wybór drogi życiowej, jak też zawodowej. Biskupi polscy tak o tym mówią: „Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. Budowanie dojrzałych, głębokich relacji opartych na miłości jest warunkiem skuteczności procesu wychowania. Zaburzenie którejś z tych relacji wpływa w bardzo niekorzystny sposób na dojrzałość wychowanka, a negatywne skutki takich braków mogą towarzyszyć człowiekowi nawet do końca życia.”

Katecheci zrealizowali w ten sposób wytyczne programu wychowawczego szkoły dotyczące wychowania do wartości oraz treści doradztwa zawodowego.

Pani P. Matoszuk w dniach: 14-25.09.2020 r. przygotowała na korytarzu szkolnym wystawę ukazującą proste środki budowania relacji opartych na miłości, której fundamentem jest Jezus Chrystus.

 Nauczycielki religii przeprowadziły również lekcje o życiu św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży stawiając go jako wzór do naśladowania w dążeniu do świętości. Celem przedsięwzięcia było umacnianie tożsamości religijno – narodowej uczniów.

 1

1

1

                          

 

 .

 

 

 

.
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa

ur. 3 października 1373

zm. 17 lipca  1399


1

1

30

om

om

lko

om

om

om

om

Ciekawe linki


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright