Ogólnopolski konkurs grafiki komputerowej

pt.: „Karol Wojtyła – droga z Wadowic do Watykanu”


1

1

2

1

W październiku 2020r. nauczycielki religii przeprowadziły wśród uczniów klas I - VI konkurs grafiki komputerowej pt.: „ Karol Wojtyła – droga z Wadowic do Watykanu” adresowany do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych, a organizowany przez Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Celem konkursu było:
1.     pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Jana Pawła II;
2.     uczczenie 100-lecia urodzin JP2;
3.     doskonalenie umiejętności wykorzystania grafiki komputerowej;
4.     kształcenie wrażliwości i rozwój twórczości artystycznej;
5.     odwoływanie się do chrześcijańskich wartości i idei;
6.     budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości jako synonimu prawdziwego człowieczeństwa.

Uczniowie naszej szkoły przystępując do konkursu  po raz kolejny włączyli się w ogłoszone przez Sejm Rzeczpospolitej Polski obchody 2020 Roku św. Jana Pawła II. Zasady konkursu dla szkół podstawowych: zaprojektowanie pocztówki w dowolnym programie graficznym; praca plastyczna format A-5. Praca opisana i podpisana wraz z kartą zgłoszenia.
Termin nadsyłania prac: 16.10.2020 r.

Na konkurs wpłynęło 18 prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas II-VI naszej szkoły, które P. Matoszuk wysłała do organizatora konkursu.

                          

 

 .

 

 

 

.
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa

ur. 3 października 1373

zm. 17 lipca  1399


1

1

30

om

lko

om

om

om

om

Ciekawe linki


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright