1

1

1

1

1

1

1

7 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 156 laureatów z 56 szkół Lublina i województwa lubelskiego rywalizowało w XVI Regionalnym Konkursie Informatycznym „Dzień Bezpiecznego Komputera”

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem: Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oddział lubelski i Microsoft Polska

.Konkurs jest inicjatywą lokalną organizowaną w ramach światowego Dnia Bezpiecznego Internetu przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Promuje bezpieczne korzystanie z sieci, środków multimedialnych, wskazuje na zagrożenia, przedstawia prawne aspekty działań użytkowników, inspiruje prezentując ciekawe zastosowania TIK.

Przy realizacji konkursu szkoła współpracuje ze specjalistami w zakresie tematyki bezpieczeństwa sieciowego z Wojewódzkiej i Miejskiej Komendy Policji w Lublinie, Straży Miejskiej w Lublinie, Polskim Towarzystwem Informatycznym, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, firmami i instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem w Internecie m.in. Microsoft Polska, Wydziałami Urzędu Miasta Lublin.
Podczas konkursu uczestnicy wysłuchali wykładów tematycznych.

Grupa I Wykład I
• Pani Sylwia Kuc, Zastępca Naczelnika Oddziału Szkolno-Profilaktycznego Straży Miejskiej w Lublinie, Bezpieczeństwo w sieci;

• Pan Wojciech Kulik, Regionalny Koordynator ECDL, Certyfikacja Umiejętności Informatycznych PTI.

 Sukces odnieśli nasi uczniowie.

Wyróżnienia
Bartosz Pyndryk – Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej, otrzymał dyplom oraz możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach z programownia

Kamila Malinowska i Szymon Juźko zdobyli wysoki wynik i otrzymali dyplomy.

Uczniów Bartosza Pyndryka i Szymona Juźko przygotowywała p. Elżbieta Reniszak

Kamilę Malinowsą przygotowywała p. Anna Zubow.

 
                               GRATULUJEMY .

więcej...

https://zsen.lublin.eu/xvi-regionalny-konkurs-informatyczny-dzien-bezpiecznego
-komputera-podsumowanie/

11

 1

1

1

 .

 

 

 

.
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa

ur. 3 października 1373

zm. 17 lipca  1399


1

1

30

om

om

lko

om

om

om

om

Ciekawe linki


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright