Projekt edukacyjny: „Spędź październik z Honoratem”. 

 

1

1

1

1

1 

Z racji obchodów 190. rocznicy urodzin bł. Honorata Koźmińskiego z Białej Podlaskiej siostra Mariola Nacewicz ze zgromadzenia Sióstr Służek N.M.P.N. założonego przez bł. Honorata, pracująca jako katechetka w SP 9 zorganizowała i przeprowadziła w październiku, przy pomocy pani Pauliny Matoszuk, projekt edukacyjny: „Spędź październik z Honoratem”. Celem projektu było zapoznanie uczniów z osobą i życiem bł. Honorata Koźmińskiego patrona parafii, na terenie której znajduje się nasza szkoła; nauka patriotyzmu, krzewionego przez o. Honorata w czasach zaborów; budzenie dumy narodowej z wielkiego Polaka – realizacja programu wychowawczego szkoły; nauka współpracy i przedsiębiorczości w grupach; integracja uczniów i ich rodziców podczas rozwiązywania zadań. Projekt skierowany był do uczniów klas IV-VIII. Czas trwania projektu: 10.10-5.11.2019 r. Siostra M. Nacewicz opracowała pytania, zredagowała i wydrukowała karty i zestawy zadań, a panie katechetki P. Matoszuk, Z. Szymańska, D. Hładoniuk przeprowadziły katechezy o bł. Honoracie, a następnie rozpropagowały wśród uczniów ideę projektu. Uczniowie musieli zrealizować następujące zadania: rozwiązać test wiedzy; zrobić zdjęcie kościoła, w którym był ochrzczony o. Honorat; wymienić miejsca związane z bł. Honoratem i umieścić je na sporządzonej przez siebie mapie; wziąć udział w odpuście parafialnym i procesji; uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym w dzień urodzin błogosławionego; napisać wiersz o bł. Honoracie i przygotować piosenkę o Nim. M. Nacewicz i P. Matoszuk sprawdziły testy i karty zadań poszczególnych drużyn. Do finału dotarło 10 drużyn z klas 4a, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 6g, 6i, 7c (łącznie 28 osób).  Finał został zorganizowany przez M. Nacewicz i P. Matoszuk we wtorek 5.11.2019 r. na 3. godz. lekcyjnej (9.50-10.35) na holu piętro E. Pokaz obejrzeli uczniowie 6 klas. Podczas finału prowadzonego przez M. Nacewicz drużyny zaprezentowały napisany przez siebie wiersz, zaśpiewały piosenkę o bł. Honoracie oraz wzięły udział w quizie. Jury w składzie dyr. Magdalena Wiśniewska, Wiesława Stefaniuk, Piotr Hryciuk oceniło występ grup wyłaniając laureatów:

I miejsce - kl. 7c – Honoratki – 154 pkt.

1.     Kornelia Najdyhor

2.     Magdalena Stopa

II miejsce - kl. 5d – chwalebna – 145 pkt.

1.     Iga Juźko

2.     Michalina Panasiuk

III miejsce - Kl. 5e – Honoratki – 139 pkt.

1.     Magdalena Piotrowska

2.     Maja Romanowicz

3.     Ola Rosiak

4.     Małgorzata Rycerska

5.     Joanna Sebastianiuk

IV. kl. 5f – Apostołowie bł. Honorata – 121 pkt.

1.     Gabriel Guz

2.     Mateusz Kośniowski

V. kl. 6i – uczniowie bł. Honorata – 117 pkt.

1.     Karol Godziuk

2.     Szymon Krasuski

3.     Natalia Stradczuk

VI. kl. 5e – Niepokornie pokorni – 113,5 pkt.

1.     Amelia Kopania

2.     Franciszek Szyc

VII. kl. 4a – Wielbiciele Honorata – 113 pkt.

1.     Julia Czapska

2.     Mateusz Stalewski

3.     Szymon Stefaniuk

4.     Wiktor Zbański

VIII. kl. 5g–Pomocnicy Ojca Honorata – 91 pkt.

1.     Wiktoria Mackiewicz

2.     Elena Węgrzyniak

3.     Nadia Wojtaś

4.     Kacper Sawczuk

IX. kl. 6g brodacze Honorata – 64 pkt.

1.     Jakub Adamczyk

2.     Mikołaj Ossowski

X. Kl. 5h – błogosławione – 37,5 pkt.

1.     Wiktoria Panasiuk

2.     Maja Stańska

 

Laureaci otrzymali kupony do zrealizowania w księgarni przy kościele św. Antoniego, a pozostali uczniowie zostali nagrodzeni upominkami. Sponsorami nagród byli: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9, Zgromadzenie Sióstr Służek N.M.P.N., P. Matoszuk.

 

.nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa

ur. 3 października 1373

zm. 17 lipca  1399


1

1

30

om

om

lko

om

om

om

om

Ciekawe linki


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright