X edycja konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną "Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata"

 

Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata" - konkurs
Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy UMCS w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w X edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną "Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata". Prace przyjmowane są do 15 listopada br. w szkole podstawowej.
Głównym celem tegorocznej edycji konkursu jest upamiętnienie 500-lecia morskiej wyprawy dookoła świata żeglarza Ferdynanda Magellana.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.


Uczestnictwo:
Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Centrum Języka Portugalskiego oraz Instytutu Filologii Romańskiej UMCS.
Przebieg konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej nt. wyprawy Ferdynanda Magellana dookoła świata.
2. Prezentacja:
- powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od 15 do 20 slajdów,
- pojemność całej prezentacji nie może przekroczyć 50 MB (zalecamy sprawdzenie ustawień własnej poczty, z której będzie wysyłana prezentacja, która może posiadać ograniczenia dot. pojemności wysyłanych załączników),
- nie akceptowane będą prezentacje przesłane w formie dokumentu PDF,
- prezentacja powinna być prawidłowo podpisana, w nazwie pliku należy wpisać kolejno: imię i nazwisko, rodzaj szkoły oraz miejscowość (np.: Jan Kowalski-szkoła podstawowa-Warszawa),
- pierwszy slajd prezentacji powinien zwierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, pełna nazwa szkoły, miejscowość (np.: Jan Kowalski, Szkoła Podstawowa nr 2 w Warszawie).
3. Do konkursu przystępują osoby indywidualnie, podzielone wg następujących kategorii wiekowych:
- uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych.
- uczniowie szkół ponadpodstawowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo połączenia wyżej określonych kategorii wiekowych.
5. Każda osoba może oddać do konkursu jedną pracę.
6. Pracę należy przesłać drogą internetową na adres: konkurs.multimedialny@poczta.umcs.lublin.pl do dnia 15 listopada 2019 r. włącznie. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych, jeśli przesłany plik prezentacji zawiera błędy techniczne.
7. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do dnia 15 listopada 2019 r. przez każdego z uczestników (w przypadku osób niepełnoletnich przez ich rodziców/opiekunów prawnych) FORMULARZA KONKURSOWEGO, generowanego w formie elektronicznej poprzez stronę: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,
426,x-edycja-konkursu-na-najciekawsza-prezentacje-multimedialna,69156.chtm

8. Jeżeli prezentacja multimedialna tworzona jest w ramach zajęć szkolnych lub pozaszkolnych pod nadzorem nauczyciela, obowiązany jest on wypełnić i przesłać do dnia 15 listopada 2019 r. FORMULARZ DLA OPIEKUNA PREZENTACJI generowany w formie elektronicznej poprzez stronę: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,5426,x-
edycja-konkursu-na-najciekawsza-prezentacje-multime
dialna,69156.chtm
9. Rozstrzygnięcie konkursu: grudzień 2019 r.
10. Zgłoszenie uczestnika do konkursu możliwe jest wyłącznie w oparciu o jego, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodziców/opiekunów prawnych, zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu.
Pamiętaj o pobraniu Oświadczeń dla autora i opiekuna.

Regulamin Konkursu i oświadczenia

Formularz-dla-rodzicow-dzieci-do-16-roku-zycia
Formularz-dla-opiekuna-prezentacji
Więcej na stronie szkoły
oraz stronie organizatora konkursu
https://www.umcs.pl
Zapraszamy  uczniów do udziału.
nauczyciele informatyki
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa

ur. 3 października 1373

zm. 17 lipca  1399


1

1

30

om

om

om

om

om

om

Ciekawe linki


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright