1Uczniów klas 4-7 i 2-3 klasy gimnazjum zapraszamy do udziału w 

XIV Regionalnym Konkursie Informatycznym

Dzień Bezpiecznego Komputera.

„Razem zmieniamy Internet na lepsze”.

Organizatorem Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych  jest Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów światowego dnia bezpiecznego Internetu Safer Internet Day zgodnie z inicjatywą zgłoszoną przez organizatorów konkursu na stronie http://www.saferinternet.pl/

 Działania są realizowane pod hasłem: „Razem zmieniamy Internet na lepsze”.

 
 II. Cele szczegółowe konkursu
 · rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży szkolnej,

· promowanie zasad bezpieczeństwa komputerowego,

· kształtowanie świadomego i mądrego użytkownika multimediów,

 · promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeń,

· informowanie o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem    
  nielegalnych treści w Internecie,

· stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.

 Adresaci konkursu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, pondpodstawowych, gimnazjalnych i podstawowych województwa lubelskiego.

 

Zapisy  na konkurs u nauczycieli informatyki: Pani Elżbiety Reniszak, Pani Anny Szaleckiej i Pani Katarzyny Arasymowicz - sale 117 i 147

Informacje o konkursie znajduja się na tablicy ogłoszeń - sala 117 oraz sala 147.

Regulamin konkursu

Oświadczenie rodziców


 

 

 

 

!


 

Zapraszamy
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

1

Ciekawe linki

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright