XIV Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”  

1
1

1

1

1
1

 
16 lutego 2018r. o godz. 8:30 odbył się XIV Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”  w  Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie, ul. Długa 6. Konkurs objęty został  honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oddział lubelski. Na konkurs przybyło 142 uczniów pod opieką 55 nauczycieli w tym 62 uczniów szkół podstawowych pod opieką 21 nauczycieli.
Podczas podsumowania  etapu regionalnego konkursu organiztorzy gościli:
Pana Zbigniewa Niderlę – st. wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie reprezentującego Kuratora Oświaty w Lublinie
Pana Mirosława Jarosińskiego – Zastępcę Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania reprezentującego Prezydenta Miasta w Lublinie
Panią Małgorzatę Szczepińską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM w Lublinie
Pana Wojciecha Kulika – przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Regionalnego Koordynatora ECDL w Lublinie
Panią podkomisarz  Monikę Kostecką z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Starszego sierżanta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Pana aspiranta sztabowego Rafała Trockiego z Komendy Miejskiej Policji  w Lublinie
Panią Sylwię Kuc – Zastępcę Naczelnika Wydziału Dyżurnych, Planowania Pracy i Profilaktyki Straży Miejskiej w Lublinie
Pana Macieja Zaporowskiego – kierownika referatu ds. współpracy ze środowiskiem naukowym Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM w Lublinie
Pana dr hab. Bogdana Księżopolskiego – Dyrektora Instytutu Informatyki UMCS w Lublinie
Panią Mirosławę Jurak – kierownika działu doradztwa i doskonalenia  Lubelskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Pana Janusza Warszewskiego – konsultanta LSCDN w Lublinie
Pana Łukasza Krukowskiego z firmy Twój Robot w Lublinie
przedstawicieli Straży Miejskiej w Lublinie

Był to konkurs dla  uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich.

Podczas konkursu wyłoniono 15 laureatów i grupę wyróżnionych w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazja/klasy gimnazjalne, licea ogólnokształcące, technika.
W etapie regionalnym potwierdzono udział 158 laureatów etapu szkolnego.

Naszą szkołę i miasto reprezentowali uczniowie laureaci i etapu: Bartosz Pyndryk klasa 5a, Paweł Misiński 6b, Filip Hodun 7a.

Podczas etapu regionalnego uczniowie sprawdzali wiedzę  wypełniając test z zakresu bezpieczeństwa na komputerze.

W konkursie wyróżniony został Filip Hodun z 7a, a Bartosz Pyndryk i Paweł Misiński uzyskali wynik dobry. Zabrakło im bardzo niewiele by być wyróżnionym spośród 62 uczestników z całego województwa.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe wyróżnienia, dyplomy oraz bezpłatne wejściówki na zajęcia z programowania robotów, sponsorowane przez firmę TwojRobot.pl.  Podziekowanie za udział otrzymała nasza szkoła, oraz za przygotowanie uczniów do konkursu p. Elżbieta Reniszak.

Informacje o podsumowaniu

http://zsen.lublin.pl/2018/02/17/podsumowanie-xiv-regionalnego-konkursu-informatycznego-dzien-bezpiecznego-komputera/

Uczniom gratulujemy.

1

1

11

1

 1

 1

 

 
 


Zapraszamy
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

1

Ciekawe linki

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright