W każdym z nas tkwi moc czynienia DOBRA!


 1

1

1

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same.

Przez ostatnie 15 lat projekt zataczał coraz szersze kręgi, włączając w pomoc coraz większą liczbę darczyńców.

Najważniejsze w SZLACHETNEJ PACZCE jest jednak spotkanie z prawdziwie potrzebującym.
Szlachetny, czyli...

Paczka to sposób na tworzenie wartościowego środowiska, na rozwój kapitału społecznego w Polsce. 

1

2

1

 
  
 

nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa

ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright