ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW  OBOWIĄZUJĄCYCH

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 9

W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017

KLASA  VI A, C, D

Lp.

Autor

Tytuł

1.

Horwath E., Żegleń A.

 

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. WSiP            Język polski kl. 6, Warszawa 2014 i następne

2.

Horwath E., Żegleń A.

 

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia.              Cz. 1 i 2. WSiP. Warszawa 2014 i następne

3.

Lewicka H.

Kowalczyk M.

Matematyka wokół nas. Podręcznik kl. 6

WSiP- od 2014 r.

4.

Lewicka H.

Kowalczyk M.

Matematyka wokół nas – Zbiór zadań dla szkoły podstawowej 6, WSiP- od 2012r.

5.

 

Wojciechowski G.

 

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej. Nowa Era 2014 i nowsze wydania

6.

Maćkowski T.

 

„Wczoraj i dziś”. Zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej.  Część 1 i 2.

Nowa Era 2014 i nowsze wydania.

7.

Stawarz J.

Szlajfer F.

Kowalczyk H.

„Tajemnice przyrody”. Podręcznik dla klasy szóstej. Nowa Podstawa Programowa. Wydawnictwo Nowa Era

8.

Marszał D.

Mochnacz M.Stawarz J.

 

„Tajemnice przyrody”. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej.

Cz. I. Nowa Podstawa Programowa. Wydawnictwo Nowa Era

9.

Marszał D.

Marko-Worłowska M.

Stawarz J. , Mańska M.

„Tajemnice przyrody”. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej.

 Cz. II. Nowa Podstawa Programowa. Wydawnictwo Nowa Era

10.

Jarosław Dulian

 

„Ciekawi świata”. Zajęcia komputerowe. Podręcznik dla klasy IV -VI. Rok wydania 2012, Nowa Podstawa Programowa. Wyd. Operon.

 

11.

Lukas Jadwiga

Onak Krystyna

„Do dzieła”- Podręcznik do plastyki dla klas 4-6. Wydawnictwo NOWA ERA. Rok wyd. 2012  i nowsze wydania(podręcznik zakupiony w klasie IV).

12.

Gromek M.,

 Kilbach G.

„I gra muzyka” . Podręcznik do muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Nowa Era. Rok wyd. 2012 i nowsze

 

13.

Gromek M.,

 Kilbach G.

„I gra muzyka” . Zeszyt ucznia dla klas 4-6 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Nowa Era. Rok wyd. 2012 i nowsze

14.

Łabecki L.

Łabecka M.

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Wydawnictwo NOWA ERA. Rok wyd. 2012

(podręcznik zakupiony w klasie IV)

15.

Janczura Monika,

Król Teresa i in.

„W drodze ku dorosłości”- Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia i materiały kl. VI. Szkoła Podstawowa. Wydawnictwo Rubikon

16.

Colin Granger Catherine  Stannett

 

New Hot  Spot  3 -  Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Wyd. Macmillan

 

 

ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW  OBOWIĄZUJĄCYCH

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 9

W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017

KLASA  VI B

Lp.

Autor

Tytuł

1.

Horwath E., Żegleń A.

 

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. WSiP            Język polski kl. 6, Warszawa 2014 i następne

2.

Horwath E., Żegleń A.

 

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia.              Cz. 1 i 2. WSiP. Warszawa 2014 i następne

3.

Dobrowolska M.,

Karpiński M.

Zarzycki P. Jucewicz M.

Podręcznik - Matematyka 6. Matematyka z plusem.(nowa wersja od 2013), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

4.

Zarzycka K.,

Zarzycki P.

Matematyka 6 – Zbiór zadań

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – (nowa wersja od 2010)

5.

 

Wojciechowski G.

 

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej. Nowa Era 2014 i nowsze wydania.

6.

Maćkowski T.

 

„Wczoraj i dziś”. Zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część.1 i 2.

Nowa Era 2014 i nowsze wydania

7.

Stawarz J.

Szlajfer F.

Kowalczyk H.

„Tajemnice przyrody”. Podręcznik dla klasy szóstej. Nowa Podstawa Programowa. Wydawnictwo Nowa Era

8.

Marszał D.

Mochnacz M.Stawarz J.

 

„Tajemnice przyrody”. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej.

Cz. I. Nowa Podstawa Programowa. Wydawnictwo Nowa Era

9.

Marszał D.

Marko-Worłowska M.

Stawarz J., Mańska M.

„Tajemnice przyrody”. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej.

 Cz. II. Nowa Podstawa Programowa. Wydawnictwo Nowa Era

10.

Jarosław Dulian

 

„Ciekawi świata”. Zajęcia komputerowe. Podręcznik dla klasy IV -VI. Rok wydania 2012, Nowa Podstawa Programowa. Wyd. Operon.

 

11.

Lukas Jadwiga

Onak Krystyna

„Do dzieła”- Podręcznik do plastyki dla klas 4-6. Wydawnictwo NOWA ERA. Rok wyd. 2012  i nowsze wydania(podręcznik zakupiony w klasie IV).

12.

Gromek M., Kilbach G.

„I gra muzyka” . Podręcznik do muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Nowa Era. Rok wyd. 2012 i nowsze

13.

Gromek M., Kilbach G.

„I gra muzyka” . Zeszyt ucznia dla klas 4-6 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Nowa Era. Rok wyd. 2012 i nowsze

14.

Łabecki L.

Łabecka M.

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Wydawnictwo NOWA ERA. Rok wyd. 2012

(podręcznik zakupiony w klasie IV)

15.

Janczura Monika,

Król Teresa i in.

„W drodze ku dorosłości”- Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia i materiały kl. VI. Szkoła Podstawowa. Wydawnictwo Rubikon

16.

Colin Granger Catherine  Stannett

New Hot  Spot  3 -  Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Wyd. Macmillan

 

RELIGIA

 

Rok szkolny 2016/2017

Kl. 0

PodręcznikJezus mnie kocha”

                          pod. red. Ks. Stanisława Łabendowicza                     

                         Wydawnictwo Diecezja Radomska

KL. I

Podręcznik – „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” + ćwiczenia

                                red.W. Kubik

                         Wydawnictwo WAM, Kraków  2011 r.     Nowe wydanie

 

Kl. II

Podręcznik – „Kochamy Pana Jezusa” + ćwiczenia

                               red.W. Kubik

                               Wydawnictwo WAM, Kraków 2012 r.      Nowe wydanie

Kl. III

Podręcznik – „Przyjmujemy Pana Jezusa” + ćwiczenia

                                red.W. Kubik

                          Wydawnictwo WAM, Kraków 2013 r.       Nowe wydanie

KL. IV

Podręcznik – „Zaproszeni przez Boga” + ćwiczenia

                        red. Z. Marek

                        Wydawnictwo WAM, Kraków 2012 r.      Nowe wydanie

Kl. V

Podręcznik – „Obdarowani przez Boga” + ćwiczenia

                              red. Z. Marek

                       Wydawnictwo WAM, Kraków 2013 r.      Nowe wydanie

Kl. VI

Podręcznik –„Przemienieni przez Boga” + ćwiczenia

                                 red. Z. Marek

                                Wydawnictwo WAM, Kraków 2014 r.   Nowe wydanie