PROJEKT 

PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNY WAD POSTAWY


Szkoła Podstawowa Nr. 9 im Świętej Jadwigi Królowej została objęta projektem badań naukowych w ramach którego dziewczęta klas IV z wadami postawy poddane będą półrocznej opiece fizjoterapeutycznej.

Kierownikiem badania oraz osobą odpowiedzialną za ich prawidłowy przebieg jest Pani
mgr Wioleta Chwalewska – fizjoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem w pracy
z dziećmi ze skoliozami i wadami postawy, nauczyciel akademicki oraz jedyny rekomendowany terapeuta metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz) 
w województwie lubelskim.

Metoda FITS jest uznana i rekomendowana przez Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz – SOSORT.

Opiekunem naukowym badań jest dr hab. Marzena Wiernicka - specjalista z zakresu działań prozdrowotnych dzieci i młodzieży w szczególności profilaktyki i leczenia zaburzeń nerwowo-mięśniowo-szkieletowych, badań posturograficznych, zmienności i zaburzeń postawy ciała w wieku rozwojowym oraz kierownik Zakładu Kinezyterapii i Fizjoterapii Wieku Rozwojowego AWF Poznań.

Celem badania jest kontrola postawy ciała oraz terapia istniejących asymetrii. 
Po zakończonym projekcie dziewczęta dostaną indywidualne zalecenia co do dalszego postępowania.

Część diagnostyczna badania odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju - AWF Biała Podlaska. 

wad

wad

wad


                        

 

 .

 

 

 

.
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa

ur. 3 października 1373

zm. 17 lipca  1399


1

1

30

om

lko

om

om

om

om

Ciekawe linki


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: zeszbp@gmail.com
Copyright