Wyjście do kina na film o św. Maksymilianie Marii Kolbe pt.: „Dwie korony”

1

1

 1

 

19 i 26.10.2017r. panie Zofia Szymańska, Marzena Chmiel i Paulina Matoszuk zorganizowały w godzinach poza lekcyjnych wyjście do kina „Merkury” na film o św. Maksymilianie Marii Kolbe pt.: „Dwie korony” dla 45 chętnych uczniów naszej szkoły. Uczniowie obejrzeli film o życiu, działalności misyjnej i męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana. W ten sposób poznali historię kolejnego Polaka, który dał świadectwo wiary: w sposób heroiczny zawierzając Bogu oddał swe życie za współwięźnia w niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu okazując miłość bliźniemu i Bogu w najwyższym stopniu.

 Wyjście zostało zorganizowane w przeżywanym w Kościele tygodniu misyjnym przebiegającym pod hasłem: „Idźcie i głoście”, tak jak to czynił św. Maksymilian. Zrealizowano kolejny priorytet programu wychowawczego przedmiotu:  budzenie dumy narodowej poprzez ukazywanie życia polskich świętych w kontekście historii naszej Ojczyzny oraz ukazywanie uczniom hierarchii wartości i ideałów.

 

 


 Zapraszamy
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

1

Ciekawe linki

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright