Konkurs plastyczny pt.: „Być dobrym jak chleb – św. Mikołaj i św. brat Albert w oczach dzieci”

1 1

1 1

W październiku 2017r. nauczyciele religii: s. Mariola Nacewicz, Zofia Szymańska i Paulina Matoszuk przeprowadziły wśród uczniów klas I - III konkurs plastyczny pt.: „Być dobrym jak chleb – św. Mikołaj i św. brat Albert w oczach dzieci” adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, a organizowany przez Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Św. Mikołaja w Lublinie, MDK nr 2 w Lublinie, Wydział Duszpasterstwa i Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Lubelskiej oraz Szkołę Podstawową nr 19 w Lublinie.

Celem konkursu było:

pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja i św. brata Alberta;

rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka; wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy;

odwoływanie się do chrześcijańskich wartości i idei;

budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości jako synonimu prawdziwego człowieczeństwa.

Uczniowie naszej szkoły przystępując do konkursu  włączyli się w ogłoszone przez Sejm Rzeczpospolitej Polski obchody Roku św. brata Alberta Chmielowskiego.

Zasady konkursu dla szkół podstawowych: praca plastyczna format A-3, A-2, technika dowolna. Praca opisana i podpisana wraz z kartą zgłoszenia.

Termin nadsyłania prac: 15.11.2017r.

Panie katechetki sporządziły listę dzieci biorących udział w konkursie oraz zebrały 55 prac plastycznych wykonanych przez uczniów, które P. Matoszuk wysłała do organizatora konkursu.

 


 

Zapraszamy
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

1

Ciekawe linki

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright