Wystawa profilaktyczna

 

1

Świadomość dotycząca sekt i nowych ruchów religijnych, ich działalności 
i sposobu werbowania jest wciąż niewystarczająca. Grupy te próbują 
dotrzeć do społeczeństwa , w tym dzieci za pomocą symboliki.

Symbolika, to jeden ze sposobów, by zaistnieć w świadomości człowieka. 
Dlatego powinniśmy zwrócić uwagę na to, jakimi symbolami i przedmiotami 
się otaczamy, aby zapobiec dalszym problemom w swoim życiu Zbliżające się 
wakacje to czas różnych sposobów werbowani młodych ludzi - w tym 
dzieci.                       

Wystawę profilaktyczną przygotowała Zofia Szymańska

 

 


 


 
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa

ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright