1


 Dyrektor  Szkoły   Podstawowej  Nr  9  im. Świętej  Jadwigi  Królowej   w  Białej  Podlaskiej  zwraca  się  z  uprzejmą  prośbą  o  złożenie   kosztorysu  ofertowego  na wykonanie prac  remontowych  obejmujących  krycie  dachu  papą  termozgrzewalną  o  grubości  5,2 mm i gramaturze min. 200g/m2. 

 Roboty remontowe obejmują:     

 1/  Pokrycie /pozostałej części/ dachu  nad segmentem  żywieniowym 

       przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Białej Podl.

2/  Pokrycie całego dachu nad segment dydaktycznym Publiczne Gimnazjum 

       Nr 6 w Białej Podl.

Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowe prace remontowe pokryć dachowych należy wykonać w okresie  /wakacji/  od dnia 01.07.2016 do dnia 12.08.2016r.   

Przed wyceną należy dokonać  wizji lokalnej.

             
Oferty  prosimy  złożyć  w sekretariacie  Szkoły  Podstawowej Nr 9 w Białej Podl.  ul. Zygmunta Augusta 2 w zaklejonej kopercie do dnia 27.06.2016r.

                                                        

Załączniki:

1 egz. Przedmiar robót seg. żywieniowy Szkoła Podst. Nr 9

1 egz. Przedmiar robót seg. dydaktyczny Publiczne Gimnazjum Nr 6

 

      
nasz patron

Św. Jadwiga Królowa

 
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright