Szkolne Dni Profilaktyki

1

2

W miesiącu grudniu, podczas Szkolnych Dni Profilaktyki,   Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy zorganizował szereg działań pod hasłem: „STOP DOPALACZOM!”.

W ramach tegorocznej akcji zaprezentowano prace plastyczne uczniów- kampania przeciwko uzależnieniom. W wybranych klasach piątych zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze mające na celu uświadomienie młodych ludzi o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą stosowanie dopalaczy i innych środków uzależniających; Przeprowadzono również konkurs wiedzy na temat zdrowego stylu życia i przeciwdziałania uzależnieniom.  

Podczas grudniowych zebrań z rodzicami rozdano ulotki informujące rodziców o problemie „ nowych narkotyków” i możliwościach uzyskania pomocy w tym zakresie.






nasz patron

Św. Królowa Jadwiga
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright